+84-4-37450188

Khảo sát lấy ý kiến phản hồi về chất lượng hoạt động hỗ trợ đào tạo và nghiên cứu khoa học

Ngày: 26/12/2018 11:05

Thực hiện Hướng dẫn số 5077/HD-ĐHQGHN ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc ĐHQGHN về việc lấy ý kiến phản hồi về chất lượng hoạt động phục vụ của thư viện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học trong ĐHQGHN. Kính mong Anh/Chị dành ít thời gian để trả lời các câu hỏi sau theo quan điểm cá nhân của mình. Xin chân thành cám ơn sự hợp tác của Anh/Chị.

Khảo sát lấy ý kiến phản hồi về chất lượng hoạt động hỗ trợ đào tạo và nghiên cứu khoa học tham gia khảo sát