+84-4-37450188

Đề án tuyển sinh

Đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022

Đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022

Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN tuyển sinh các ngành Y khoa, Dược học, Răng Hàm Mặt, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học, Kỹ thuật Hình ảnh Y học và Điều dưỡng tổng chỉ tiêu là 550 sinh viên theo hình thức xét tuyển. Đối tượng tuyển sinh là các thí sinh trên cả nước...

Xem tiếp
Đề án tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2021

Đề án tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2021

Tên trường: Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). - Sứ mệnh: Trường Đại học Y Dược là một trường thành viên trong ĐHQGHN được thành lập theo quyết định số 1666/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở nâng cấp Khoa Y Dược một đơn vị trực thuộc ĐHQGHN. Ngày 18 tháng 02 năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định số...

Xem tiếp
Đề án tuyển sinh trình độ Đại học năm 2020

Đề án tuyển sinh trình độ Đại học năm 2020

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2020, I. Thông tin chung 1. Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ các trụ sở (trụ sở chính và phân hiệu) và địa chỉ trang thông tin điện tử của trường - Tên trường: Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. - Sứ mệnh: Khoa Y Dược trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập theo quyết định số 1507/QĐ-TCCB ngày 20 tháng 5 năm 2010 của Giám...

Xem tiếp
Đề án tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2019

Đề án tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2019

Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ các trụ sở và địa chỉ trang web - Tên trường: Khoa Y Dược Đại học Quốc gia Hà Nội. - Sứ mệnh: Khoa Y Dược trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập theo quyết định số 1507/QĐ-TCCB ngày 20 tháng 5 năm 2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Với sứ mệnh xây dựng môi trường an toàn, thân thiện, tiên tiến trong đào tạo và nghiên...

Xem tiếp