+84-4-37450188

Đề án Tuyển sinh đại học năm 2023

Ngày: 28/06/2023 17:20

 

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2023

Thực hiện quy chế tuyển sinh đại học chính quy năm 2023, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã đăng tải Đề án tuyển sinh và Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 trên website của Nhà trường ngày 12/5/2023 theo đúng quy chế. Thông tin được hiển thị liên tục trên website chính thức của Nhà trường cho tới 10h00 ngày 27/6/2023 thì gặp sự cố. Sau khi khắc phục sự cố, Nhà trường đăng tải Đề án tuyển sinh và Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 với thông tin chi tiết như sau:

Đề án tuyển sinh đại học năm 2023, chi tiết xem tại đây./.