+84-4-37450188

[2017]Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển năm 2017 Khoa Y Dược Đại học Quốc Gia Hà Nội

Ngày: 01/08/2017 01:53

ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC

HỆ CHÍNH QUY KHOA Y DƯỢC, ĐHQGHN NĂM 2017

 

Stt

Ngành đào tạo

Mã ngành

Điểm chuẩn

Tiêu chí phụ 1

Tiêu chí phụ 2

1

Dược học

52720401

27,25

*

NV1 – NVi

2

Y đa khoa

52720101

27,25

*

NV1 - NVi

3

Răng Hàm Mặt (Chất lượng cao)

52720601CLC

25,25

Điểm thi môn  Anh văn >=4/10 đ

NV1 - NVi

Ghi chú:

*: Không; NV: Nguyện vọng; CLC: Chất lượng cao

Cách tính điểm xét tuyển:

Điểm xét = (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3) + Tổng điểm ưu tiên (KV)

Tiêu chí phụ:

Trong trường hợp số thí sinh đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu ngành đào tạo, các thí sinh có kết quả thi bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách sẽ được xét trúng tuyển lần lượt theo 2 điểu kiện:

Điểu kiện 1: Điểm thi môn Anh văn đối với ngành Răng Hàm Mặt.

Điều kiện 2: Ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.

KHOA Y DƯỢC, ĐHQGHN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2017