+84-4-37450188

[2019]Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019 Khoa Y Dược Đại học Quốc Gia Hà Nội

Ngày: 08/08/2019 18:11

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH KHOA Y DƯỢC, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN SINH 2019 

 

1. Điểm chuẩn trúng tuyển của Khoa Y Dược như sau:

STT Ngành đào tạo Điểm 
1 Y Khoa 25.6
2 Dược học 24.2
3 Răng Hàm Mặt (Chất lượng cao) 23.6
4 Kỹ thuật xét nghiệm Y học 22.2
5 Kỹ thuật hình ảnh Y học 21

 

2. Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trước 17g00 ngày 15/8/2019. Quá hạn trên, những thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học.

3. Lịch xác nhận nhập học Online và Hướng dẫn xác nhận nhập học sẽ thông báo sau.