+84-4-37450188

[2020]Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển năm 2020 Khoa Y Dược Đại học Quốc Gia Hà Nội

Ngày: 05/10/2020 10:43

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH KHOA Y DƯỢC, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN SINH 2020 

 

1. Điểm chuẩn trúng tuyển của Khoa Y Dược như sau:

STT Ngành đào tạo Điểm 
1 Y Khoa 28.35
2 Dược học 26.70
3 Răng Hàm Mặt (Chất lượng cao) 27.2
4 Kỹ thuật xét nghiệm Y học 25.55
5 Kỹ thuật hình ảnh Y học 25.15
6 Điều dưỡng 24.90

 2. Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học Online (Bắt buộc) trước 17h ngày 10/10/2020. Quá hạn trên, những thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học.

3. Hướng dẫn xác nhận nhập học Online xem tại đây

4. Danh sách trúng tuyển năm 2020

5. Xem chi tiết thông báo nhập học tại đây.