+84-4-37450188

[2021]Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển năm 2021 Trường Đại học Y Dược Đại học Quốc Gia Hà Nội

Ngày: 15/09/2021 21:03

ĐIỂM CHUẨN (ĐIỂM TRÚNG TUYỂN) ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021 

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

1. Điểm chuẩn (Điểm trúng tuyển)

STT Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển Ghi chú
1 7720101   Y khoa 28.15  
2 7720201   Dược học 26.05  
3 7720301   Điều dưỡng 25.35  
4 7720501   Răng hàm mặt 27.5  
5 7720601   Kỹ thuật xét nghiệm Y học 25.85  
6 7720602   Kỹ thuật hình ảnh Y học 25.4  

2. Danh sách thí sinh trúng tuyển

(Xem chi tiết danh sách tại đây)

3. Hướng dẫn xác nhận nhập học

Thí sinh xác nhận nhập học từ 8h00 ngày 17/9/2021 đến trước 17h00 ngày 20/9/2021. Quá hạn trên, những thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học.

(Xem chi tiết hướng dẫn xác nhận nhập học tại đây)