+84-4-37450188

[2023]Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển năm 2023 Trường Y Dược Đại học Quốc Gia Hà Nội

Ngày: 22/08/2023 21:00

Điểm chuẩn (điểm trúng tuyển) vào đại học chính quy năm 2023

Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN thông báo điểm chuẩn (điểm trúng tuyển) đại học chính quy năm 2023 vào các ngành của Trường, chi tiết như sau:

TT

Ngành học

Điểm chuẩn

1

Y khoa

26.75

2

Dược học

24.35

3

Răng Hàm Mặt

26.8

4

Kỹ thuật Xét nghiệm Y học

23.95

5

Kỹ thuật Hình ảnh Y học

23.55

6

Điều dưỡng

23.85