+84-4-37450188

Thông báo

Ngày: 22/07/2016 22:41

 

Căn cứ Công văn số 1206/ĐHQGHN-ĐT ngày 29/4/2016 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc phê duyệt phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2016.

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh của Khoa Y Dược năm 2016.

Khoa Y Dược thông báo về việc tuyển sinh vào học ngành Y đa khoa và Dược học năm 2016 như sau:

1.     Phương án xét tuyển

+ Xét tuyển đợt 1:

-         Đối với thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQGHN tổ chức với phần tự chọn là tư duy định lượng 2 (kiến thức Vật lý, Hóa học, Sinh học) và đạt ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do ĐHQGHN quy định. Thí sinh được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên. Điểm chuẩn trúng tuyển theo ngành, nếu thí sinh không đủ điểm vào ngành đã đăng ký (nguyện vọng 1) sẽ được chuyển sang nguyện vọng 2 nếu đủ điểm và còn chỉ tiêu.

-         Thời gian nhận đăng ký: nhận đăng ký xét tuyển đợt 1 từ 8h00 ngày 13/6/2016 đến 16h30 ngày 24/6/2016 (sẽ có thông báo chi tiết sau).

+ Xét tuyển đợt 2 (nếu còn chỉ tiêu):

-         Đối với thí sinh sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQGHN tổ chức với phần tự chọn là tư duy định lượng 2 (nguyên tắc xét tuyển như đợt 1)

-         Thời gian nhận đăng ký: từ 8h00 ngày 16/8/2016 đến 16h30 ngày 25/8/2016 (sẽ có thông báo chi tiết sau).

2. Phương án tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng

2.1. Tuyển thẳng: 05 chỉ tiêu các thí sinh đạt một trong các điều kiện sau:

- Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Hóa học (đối với ngành Dược học), môn Sinh học (đối với ngành Y đa khoa).

- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học (đối với ngành Dược học), môn Sinh học (đối với ngành Y đa khoa).

- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì trong Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật quốc gia với các đề tài thuộc lĩnh vực gần với Y Dược (Hội đồng tuyển sinh Khoa sẽ xem xét cụ thể đề tài mà thí sinh đoạt giải để quyết định).

Nguyên tắc xét tuyển: Xét từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu, trong trường hợp có thí sinh cùng giải nhưng hết chỉ tiêu sẽ xét thêm điểm môn Toán, môn Ngoại ngữ trong kỳ thi THPT quốc gia.

2.2. Ưu tiên xét tuyển: Không hạn chế số lượng các thí sinh thuộc đối tượng mục 2.1 nhưng không dùng quyền tuyển thẳng. Thí sinh diện ưu tiên xét tuyển phải tham dự bài thi đánh giá năng lực do ĐHQGHN tổ chức và đạt ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của ĐHQGHN.

2.3. Xét tuyển thẳng: 03 chỉ tiêu, đối tượng là học sinh THPT chuyên Khoa học tự nhiên ĐHQGHN đã tốt nghiệp THPT, có hạnh kiểm 3 năm THPT đạt loại tốt theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Đạt giải nhất, nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN môn Hóa học (đối với ngành Dược học), môn Sinh học (đối với ngành Y đa khoa).

- Đạt danh hiệu học sinh giỏi từng năm trong cả 3 năm THPT chuyên và có tổng điểm 4 môn thi tốt nghiệp đạt tối thiểu 32,0 điểm trong đó không có điểm môn thi tốt nghiệp dưới 6,0 điểm.

Nguyên tắc xét tuyển thẳng: Xét các đối tượng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu, trong trường hợp có thí sinh đạt cùng mức xét tuyển nhưng hết chỉ tiêu sẽ xét thêm điểm môn Toán và môn Ngoại ngữ trong kỳ thi THPT quốc gia.

3. Hồ sơ và lệ phí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng

3.1. Hồ sơ tuyển thẳng:

- Theo hướng dẫn tại Công văn số 1062/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 18/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Phiếu báo điểm kỳ thi THPT quốc gia;

3.2. Hồ sơ ưu tiên xét tuyển: Sau khi có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQGHN tổ chức thí sinh nộp hồ sơ gồm:

- Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (Mẫu của ĐHQGHN);

- Giấy chứng nhận thành viên đội tuyển dự thi Olympic quốc tế, Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật quốc gia, Giấy chứng nhận đoạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia;

3.3. Hồ sơ xét tuyển thẳng:

- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Mẫu của ĐHQGHN)

- Bản sao qua công chứng học bạ THPT;

- Giấy chứng nhận đoạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp ĐHQGHN;

- Phiếu báo điểm kỳ thi THPT quốc gia;

4. Thời gian nộp hồ sơ

4.1. Tuyển thẳng

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký về Sở giáo dục và đào tạo trước ngày 20/5/2016.

4.2. Ưu tiên xét tuyển

          - Đợt 1:  Thí sinh nộp hồ sơ tại Khoa Y Dược từ 8h00 ngày 13/6/2016 đến 16h30 ngày 24/6/2016;

          - Đợt 2 (nếu còn chỉ tiêu): Từ 8h00 ngày 16/8/2016 đến 16h30 ngày 25/8/2016;

4.3. Xét tuyển thẳng

Thí sinh nộp hồ sơ tại Khoa Y Dược trước ngày 15/5/2016;

5. Công bố kết quả:

- Tuyển thẳng:                     Trước ngày 25/7/2016;

- Ưu tiên xét tuyển:         + Trước ngày 30/6/2016 (đợt 1);

+ Trước ngày 30/8/2016 (đợt 2, nếu có);

- Xét tuyển thẳng:                Trước ngày 25/6/2016.

Kết quả được gửi về các Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc xem trực tiếp tại website Khoa Y Dược- Đại học Quốc gia Hà Nội tại địa chỉ: http://smp.vnu.edu.vn

Để biết thêm chi tiết có thể liên hệ qua số điện thoại 0437450188 số máy lẻ Phòng Đào tạo 301.

Khoa Y Dược trân trọng thông báo/.