+84-4-37450188

Những điều cần biết

Ngày: 22/07/2016 23:03

 

Năm 2015, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tuyển sinh đại học hệ chính quy theo phương thức đánh giá năng lực. Để giúp các thí sinh có thông tin đầy đủ về phương thức tuyển sinh mới, ĐHQGHN phát hành cuốn sách “Những điều cần biết về tuyển sinh đại học hệ chính quy vào Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2015”.

 

Cuốn sách “Những điều cần biết về tuyển sinh đại học hệ chính quy vào ĐHQGHN năm 2015” sẽ cung cấp cho các thí sinh những thông tin cần thiết về ĐHQGHN, các trường đại học thành viên, khoa trực thuộc ĐHQGHN, các loại hình chương trình đào tạo, phương án tuyển sinh của ĐHQGHN, hướng dẫn đăng ký thi, hướng dẫn làm bài thi, đăng ký xét tuyển và các thông tin chi tiết về các trường, mã ngành, chỉ tiêu, giới thiệu tóm tắt về từng ngành của từng trường đại học thành viên, khoa trực thuộc trong ĐHQGHN.

Ban biên soạn hy vọng cuốn sách sẽ có nhiều thông tin hữu ích một mặt giúp cho các thí sinh và phụ huynh của các thí sinh lựa chọn trường, lựa chọn ngành phù hợp với nguyện vọng và năng lực của bản thân nhưng mặt khác giúp cho xã hội hiểu được một cách đầy đủ về phương thức tuyển sinh mới của ĐHQGHN.

Toàn bộ nội dung của cuốn sách tải về tại đây.

Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng gửi về địa chỉ email: trungtamkhaothi@vnu.edu.vn

MỤC LỤC

Cuốn sách “Những điều cần biết về tuyển sinh đại học hệ chính quy vào ĐHQGHN năm 2015”

I.         ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI – TIÊN PHONG TRONG ĐỔI MỚI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

1.                Giới thiệu về ĐHQGHN

1.1.             Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

1.2.             Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

1.3.             Trường Đại học Ngoại ngữ

1.4.             Trường Đại học Kinh tế

1.5.             Trường Đại học Công nghệ

1.6.             Trường Đại học Giáo dục

1.7.             Khoa Luật

1.8.             Khoa Quốc tế

1.9.             Khoa Y dược

2.                Giới thiệu về các chương trình đào tạo trong Đại học Quốc gia Hà Nội

2.1.             Chương trình đào tạo chuẩn

2.2.             Chương trình đào tạo chất lượng cao

2.3.             Chương trình đào tạo chuẩn quốc tế

2.4.             Chương trình đào tạo tài năng

2.5.             Chương trình đào tạo ngành chính – ngành phụ

2.7.             Chương trình đào tạo liên kết quốc tế

II.         PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2015

1.                Lịch trình thi

1.1.             Môn thi

1.2.             Lịch thi

1.3.             Hình thức thi

1.4.             Thời gian biểu

1.5.             Cụm thi

2.                Quy trình đăng ký và dự thi đánh giá năng lực

2.1.             Đăng ký dự thi (ĐKDT)

2.2.             Nhận giấy báo dự thi

2.3.             Làm thủ tục dự thi

2.4.             Làm bài thi đánh giá năng lực

2.5.             Trách nhiệm của thí sinh trong buổi thi

2.6.             Nhận kết quả thi

2.7.             Lưu ý

3.                Phương thức xét tuyển

3.1.             Thông báo xét tuyển

3.2.             Đăng ký xét tuyển (ĐKXT)

3.3.             Nộp hồ sơ ĐKXT

3.4.             Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh

3.5.             Phương thức xét tuyển

3.6.             Công bố kết quả xét tuyển

3.7.             Triệu tập thí sinh trúng tuyển

3.8.             Xét tuyển vào chương trình đào tạo chất lượng cao, tài năng, tiên tiến, chuẩn quốc tế

III.            THÔNG TIN TUYỂN SINH CỦA CÁC ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO TRONG ĐHQGHN

1.                Trường Đại học Khoa học tự nhiên

2.                Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

3.                Trường Đại học Ngoại ngữ

4.                Trường Đại học Kinh tế

5.                Trường Đại học Công nghệ

6.                Trường Đại học Giáo dục

7.                Khoa Luật

8.                Khoa Quốc tế

9.                Khoa Y dược

PHỤ LỤC 1: MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI

PHỤ LỤC 2: MẪU GIẤY BÁO DỰ THI

PHỤ LỤC 3: HƯỚNG DẪN THI THỬ BÀI THI MẪU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

Chuyên mục: