+84-4-37450188

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2017 – 2018

Ngày: 18/03/2017 03:28

1. Chỉ tiêu tuyển sinh (Mã số trường: QHY)

 Ngành Dược học:

+ Mã số 52720401

+ Chỉ tiêu tuyển sinh: 75

+ Tổ hợp điểm bài/môn thi xét tuyển: Toán, Lý, Hóa (mã A00)

+ Học phí: Theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, ngày 02/10/2015, của Thủ tướng Chính phủ

 Ngành Y đa khoa

+ Mã số 52720101

+ Chỉ tiêu tuyển sinh: 75

+ Tổ hợp điểm bài/môn thi xét tuyển: Toán, Hóa, Sinh (mã B00)

+ Học phí: Theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, ngày 02/10/2015, của Thủ tướng Chính phủ

 Ngành Răng Hàm Mặt (chương trình chất lượng cao)

+ Mã số 52720601CLC

+ Chỉ tiêu tuyển sinh: 40

+ Tổ hợp điểm bài/môn thi xét tuyển: Toán, Hóa, Sinh (mã B00) và Tiếng Anh (điều kiện)

+ Học phí: Thu học phí tương ứng theo chất lượng đào tạo

2. Đối tượng tuyển sinh

- Tuyển sinh các đối tượng đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc có chứng chỉ quốc tế

A – Level.

- Tuyển sinh trong phạm vi cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh

- Ngành Dược học và Y đa khoa: Sử dụng tổng điểm số của tổ hợp điểm 3 bài/môn thi tốt

nghiệp THPT để xét tuyển theo thứ tự từ cao đến thấp và theo thứ tự ưu tiên nguyện vọng

cho đến hết chỉ tiêu.

- Ngành Răng Hàm Mặt: Sử dụng tổng điểm số của tổ hợp điểm 3 bài/môn thi tốt nghiệp

THPT để xét tuyển theo thứ tự từ cao đến thấp và theo thứ tự ưu tiên nguyện vọng cho

đến hết chỉ tiêu. Riêng môn Tiếng Anh điều kiện để được đăng ký xét tuyển là phải đạt từ

4/10 điểm trở lên.

Trong trường hợp thí sinh có cùng tổng số điểm nhưng hết chỉ tiêu, sẽ xét thêm điểm môn Ngoại

ngữ trong kỳ thi THPT quốc gia để ưu tiên lựa chọn.

4. Tổ chức tuyển sinh

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Theo quy định chung của ĐHQGHN.

- Thời gian công bố kết quả tuyển sinh: Theo quy định chung của ĐHQGHN.

5. Chính sách ưu tiên

- Xét uyển thẳng: tuyển thẳng 05 chỉ tiêu các thí sinh đạt một trong các điều kiện sau:

+ Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Hóa học (đối với ngành Dược

học), môn Sinh học (đối với ngành Y đa khoa và Răng hàm mặt).

+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học (đối với

ngành Dược học), môn Sinh học (đối với ngành Y đa khoa và Răng hàm mặt).

+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật Quốc gia, với các đề tài thuộc

lĩnh vực gần với ngành Y, Dược; Hội đồng tuyển sinh Khoa Y Dược sẽ xem xét cụ thể đề tài thí

sinh đoạt giải để quyết định.

- Xét tuyển thẳng: Xét tuyển thẳng 03 chỉ tiêu, đối tượng là học sinh THPT Chuyên Khoa

học tự nhiên ĐHQGHN đã tốt nghiệp THPT, có hạnh kiểm 3 năm THPT đạt loại tốt theo

thứ tự ưu tiên như sau:

+ Đạt giải nhất, nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN môn Hóa học (đối

với ngành Dược học), môn Sinh học (đối với ngành Y đa khoa và Răng hàm mặt).

+ Đạt danh hiệu học sinh giỏi từng năm trong cả 3 năm THPTchuyên và có tổng điểm 4 môn thi

tốt nghiệp đạt tối thiểu 32,0 điểm trong đó không có điểm môn thi tốt nghiệp dưới 6,0 điểm.

Nguyên tắc xét tuyển thẳng: Xét các đối tượng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp cho đến đủ

chỉ tiêu, trong trường hợp có thí sinh đạt cùng mức xét tuyển nhưng hết chỉ tiêu sẽ xét thêm điểm

bài thi Toán và bài thi Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.

- Ưu tiên xét tuyển: Không hạn chế số lượng các thí sinh thuộc đối tượng tuyển thẳng trên

đây nhưng không dùng quyền tuyển thẳng. Thí sinh diện ưu tiên xét tuyển phải đạt

ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào của tổ hợp điểm các bài/môn xét tuyển theo

quy định.

6. Lệ phí đăng ký xét tuyển

Theo quy định của Bộ GD&ĐT và Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Liên hệ

Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội

Nhà Y1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

 Điện thoại: +84-4- 37450188; phòng Đạo tạo & Công tác Học sinh Sinh viên: máy lẻ 301.

 Email:smp@vnu.edu.vn                 Website: smp.vnu.edu.vn