+84-4-37450188

Thông báo về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh năm 2018

Ngày: 13/07/2018 15:04

     NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO TUYỂN SINH NĂM 2018, KHOA Y DƯỢC, ĐHQGHN

    Thực hiện kết luận tại cuộc Họp triển khai công tác xét tuyển đại học chính quy năm 2018 ngày 12/7/2018 của Đại Học Quốc Gia Hà Nội (ĐHQGHN).

     Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng tuyển tính Khoa Y Dược ngày 13/7/2018, Khoa Y Dược xây dựng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 cụ thể như sau:

Số Thứ Tự Ngành học Điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
1 Y Khoa 20
2 Dược Học 20
3 Răng hàm mặt (Chương trình chất lượng cao) 18