+84-4-37450188

Danh sách học sinh hệ dự bị dân tộc được tiếp nhận vào đại học chính quy năm 2018

Ngày: 14/08/2018 10:51

DANH SÁCH

 Học sinh hệ dự bị dân tộc được tiếp nhận vào đại học chính quy năm 2018

(kèm theo Quyết định số  397/QĐ-KYD ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chủ nhiệm Khoa Y dược)

 

  1. Học sinh Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc

 

Số TT

Họ và tên

Giới

Ngày tháng năm sinh

Dân tộc

Hộ khẩu thường trú

Ngành học

1

Hoàng Thị Quỳnh Hoa

Nữ

13/3/1999

Tày

TT. Trùng Khánh, Trùng Khánh, Cao Bằng

Y khoa

2

Hà Thị Hương Lý

Nữ

27/9/1999

Tày

Phú Bình, Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Dược học

3

Chu Thị Thanh

Nữ

02/01/1999

Tày

Tràng Xá, Võ Nhai, Thái Nguyên

Dược học

4

Đào Phương Thúy

Nữ

07/10/1999

Dao

Trung Trực, Yên Sơn, Tuyên Quang

Y khoa

 

  1. Học sinh Trường Dự bị đại học Dân tộc Trung ương

 

Số TT

Họ và tên

Giới

Ngày tháng năm sinh

Dân tộc

Hộ khẩu thường trú

Ngành học

1

Phùng Khương Duy

Nam

25/8/1999

Dao

Phú Lương, Sơn Dương, Tuyên Quang

Y khoa

2

Lèng Văn Đại

Nam

29/9/1999

Nùng

Nàn Sán, Si Ma Cai, Lào Cai

Y khoa

3

Bùi Chí Thanh

Nam

22/4/1999

Mường

Phong Phú, Tân Lạc, Hòa Bình

Dược học

4

Hoàng Ngọc Thanh

Nam

26/9/1999

Nùng

Vĩnh Lạc, Lục Yên, Yên Bái

Dược học

           (ấn định danh sách 08 học sinh)