+84-4-37450188

Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy 2019

Ngày: 22/07/2019 10:31

Thực hiện thông báo 626/TB-BGDĐT ngày 20/7/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo xác đinh tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề.

Khoa Y Dược, Đại học Quốc Gia Hà Nội thông báo ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 cụ thể như sau:

STT Ngành đào tạo Điểm 
1 Y Khoa 21
2 Răng Hàm Mặt (Chất lượng cao) 21
3 Dược học 20
4 Kỹ thuật xét nghiệm Y học 18
5 Kỹ thuật hình ảnh Y học 18