+84-4-37450188

Danh sách học sinh hệ dự bị dân tộc được tiếp nhận vào đại học chính quy năm 2019

Ngày: 23/07/2019 15:19

DANH SÁCH HỌC SINH HỆ DỰ BỊ DÂN TỘC ĐƯỢC TIẾP NHẬN VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019 

 

1. Học sinh Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc

Số TT

Họ và tên

Giới

Ngày tháng năm sinh

Dân tộc

Hộ khẩu thường trú

Ngành học

1

Hoàng Minh Đức

Nam

12/03/2000

Bố Y

Si Ma Cai, Si Ma Cai, Lào Cai

Y khoa

2

Vi Thị Ngọc Trâm

Nữ

25/01/2000

Tày

Sa Lý, Lục Ngạn, Bắc Giang

Y khoa

3

Trần Thùy Trang

Nữ

20/01/2000

Nùng

TT Bảo Lạc, Bảo Lạc, Cao Bằng

Dược học

4

Nguyễn Văn Ngọc Tùng

Nam

11/08/1999

Tày

Thanh Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang

Y khoa

 

2. Học sinh Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương

Số TT

Họ và tên

Giới

Ngày tháng năm sinh

Dân tộc

Hộ khẩu thường trú

Ngành học

1

Nhan Thị Thu Chang

Nữ

23/11/1999

Nùng

Quốc Phong, Quảng Uyên, Cao Bằng

Dược học

2

Vi Tiến Cường

Nam

04/02/2000

Sán Dìu

An Châu, Sơn Động, Bắc Giang

Y khoa

3

Phạm Hoàng Linh

Nữ

23/01/2000

Tày

Thanh Mai, Chợ Mới, Bắc Cạn

Dược học

4

Hà Thị Kim Ngân

Nữ

23/06/2000

Mường

Xuân Đài, Tân Sơn, Phú Thọ

Y khoa

5

Lưu Hoài Thu

Nữ

27/02/2000

Tày

An Châu, Sơn Động, Bắc Giang

Dược học

          (ấn định danh sách 09 học sinh)

Danh sách học sinh dự bị dân tộc