+84-4-37450188

Danh sách học sinh hệ dự bị dân tộc được tiếp nhận vào đại học chính quy năm 2020

Ngày: 11/09/2020 10:10

DANH SÁCH

 Học sinh hệ dự bị dân tộc được tiếp nhận vào đại học chính quy năm 2020

 

1. Học sinh Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc

Số TT

Họ và tên

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Dân tộc

Hộ khẩu thường trú

Ngành học

1

Nông Bảo Khanh

Nam

18/05/2001

Tày

Hưng Đạo, Bình Gia, Lạng Sơn

Y khoa

2

Bùi Văn Lương

Nam

16/09/2001

Mường

Bình Chân, Lạc Sơn, Hòa Bình

Y khoa

3

Triệu Văn Nhất

Nam

19/01/2001

Nùng

Thiện Hòa, Bình Gia, Lạng Sơn

Y khoa

4

Giàng Thị Tình

Nữ

27/07/2001

H’mông

La Pán Tẩn, Mù Cang Chải, Yên Bái

Răng hàm mặt

5

Nguyễn Hoàng Trinh

Nữ

04/07/2001

Tày

Hợp Giang, TP Cao Bằng, Cao Bằng

Dược học

 

2. Học sinh Trường Dự bị đại học Dân tộc Trung ương

Số TT

Họ và tên

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Dân tộc

Hộ khẩu thường trú

Ngành học

1

Nguyễn Mai Kỳ Giang

Nam

30/10/2001

Tày

Đông Kinh, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn

Y khoa

2

Hoàng Minh Hiệp

Nam

06/09/2001

Sán Dìu

Thanh Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang

KT hình ảnh y học

3

Trương Việt Hoàng

Nam

08/11/2000

Tày

Tân Thành, Hàm Yên, Tuyên Quang

Y khoa

4

Nông Thị Minh Huệ

Nữ

17/04/2001

Tày

Minh Xuân, Lục Yên, Yên Bái

Dược học

5

Nguyễn Duy Hùng

Nam

02/09/2001

Mường

Tiền Phong, Đà Bắc, Hòa Bình

Y khoa

6

Lò Phương Khuyên

Nữ

13/03/2001

Thái

Sốp Cộp, Sốp Cộp, Sơn La

Răng hàm mặt

7

Nguyễn Nhật Linh

Nam

24/12/2001

Mường

Khánh Thượng, Ba Vì, Hà Nội

Dược học

8

Lưu Linh Nhâm

Nữ

05/07/2001

Tày

Vĩnh Quang, TP Cao Bằng, Cao Bằng

Dược học

          (ấn định danh sách 13 học sinh)