+84-4-37450188

Thông báo về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành đào tạo năm 2020

Ngày: 18/09/2020 17:18

THÔNG BÁO

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 cho các tổ hợp để xét tuyển vào các ngành đào tạo của Khoa Y Dược như sau:

Ngành

Mức điểm

Ngành

Mức điểm

Y khoa

22

Kỹ thuật xét nghiệm y học

19

Răng- Hàm- Mặt

22

Kỹ thuật hình ảnh y học

19

Dược học

21

Điều dưỡng

19