+84-4-37450188

THÔNG BÁO V/v điều chỉnh hình thức nộp hồ sơ xét tuyển thẳng từ ngày 12/7 đến hết ngày 20/7/2021

Ngày: 12/07/2021 17:59

THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh hình thức nộp hồ sơ xét tuyển thẳng

từ ngày 12/7 đến hết ngày 20/7/2021

  

Căn cứ diễn biến phức tạp của dịch Covid -19;

Căn cứ thông báo số 220/ĐHYD-TB ngày 28/04/2021 về việc thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo về việc điều chỉnh hình thức nộp hồ sơ xét tuyển thẳng theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội từ ngày 12/7 đến hết 20/7/2021 như sau:

- Chỉ nhận hồ sơ qua đường bưu điện về địa chỉ: Phòng 303, Nhà Y1, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 144 Xuân Thủy, Cầu giấy, Hà Nội.

- Mẫu hồ sơ (tải tại đây)

 Trân trọng thông báo./.

Xem chi tiết tại đây