+84-4-37450188

Danh sách Học sinh hệ dự bị dân tộc được tiếp nhận vào đại học chính quy năm 2021

Ngày: 06/08/2021 22:37

 

DANH SÁCH

 Học sinh hệ dự bị dân tộc được tiếp nhận vào đại học chính quy năm 2021

1. Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc

 TT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới

Dân tộc

Hộ khẩu thường trú

Ngành học

1

Lê Ngọc Ánh

05/9/2002

Nữ

Tày

Hưng Đạo, TP Cao Bằng, Cao Bằng

Y khoa

2

Đàm Thị Đào

26/11/2002

Nữ

Tày

Đình Phong, Trùng Khánh, Cao Bằng

Dược học

3

Đinh Thu Hiền

24/02/2002

Nữ

Tày

Thuần Mang, Ngân Sơn, Bắc Cạn

Y khoa

4

Nguyễn Thùy Trang

20/3/2002

Nữ

Tày

Sảng Mộc, Võ Nhai, Thái Nguyên

Y khoa

 

2. Trường Dự bị đại học Dân tộc Trung ương

 TT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới

Dân tộc

Hộ khẩu thường trú

Ngành học

1

Hoàng Tô Gia Huy

09/5/2002

Nam

Tày

Sông Bằng, TP Cao Bằng, Cao Bằng

Dược học

2

Nông Thị Bích Liên

14/6/2002

Nữ

Tày

Lăng Hiếu, Trùng Khánh, Cao Bằng

Y khoa

3

Vi Thị Phương Mai

01/02/2002

Nữ

Tày

Na Dương, Lộc Bình, Lạng Sơn

Y khoa

4

Nông Thanh Phong

02/5/2002

Nam

Tày

Chi Lăng, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn

Dược học

5

Lô Đức Tài

31/5/2002

Nam

Tày

Đồng Mỏ, Chi Lăng, Lạng Sơn

Dược học

6

Mã Văn Thư

14/9/2002

Nam

Tày

Minh Khương, Hàm Yên, Tuyên Quang

Y khoa

7

Nguyễn Văn Tuyến

06/5/2002

Nam

Tày

Trung Lương, Định Hóa, Thái Nguyên

Răng hàm mặt

8

Nguyễn Thảo Vy

25/5/2002

Nữ

Mường

TT Lương Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình

Răng hàm mặt

9

Đinh Hải Yến

08/9/2002

Nữ

Mường

Minh Quang, Ba Vì, Hà Nội

Y khoa

 

3. Trường Dự bị đại học Dân tộc Sầm Sơn

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới

Dân tộc

Hộ khẩu thường trú

Ngành học

1

Nguyễn Thị Lan Anh

24/10/2002

Nữ

Mường

Thạch Cẩm, Thạch Thành, Thanh Hóa

Y khoa

2

Lê Thị Thùy Trang

16/6/2002

Nữ

Mường

Vĩnh Tiến, Kim Bôi, Hòa Bình

Dược học

                                                                         (ấn định danh sách 15 học sinh)