+84-4-37450188

Danh sách học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và cuộc thi khkt cấp quốc gia được xét tuyển thẳng vào đại học năm 2020

Ngày: 21/08/2020 22:53

THÔNG BÁO

Danh sách học sinh Ä‘oạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và cuá»™c thi KHKT cấp quốc gia được xét tuyển thẳng vào đại học năm 2020

 

Số

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giá»›i tính

Nơi tốt nghiệp

THPT

Môn/lÄ©nh vá»±c Ä‘oạt giải

Loại giải

Ngành

học

1

Đặng Phương Anh

07/11/2002

Nữ

Chuyên Phan Bá»™i Châu, Nghệ An

Sinh học

Nhì

Y khoa

2

Hoàng Nam Anh

26/7/2002

Nam

Việt Đức, Hà Ná»™i

Y sinh-KHSK

Ba

Răng hàm mặt

3

Khuất Thị Lan Anh

27/7/2002

Nữ

Chuyên Nguyá»…n Huệ, Hà Ná»™i

Hóa học

Nhì

Dược học

4

Nguyá»…n PhÆ°Æ¡ng Anh

09/02/2002

Nữ

Chuyên Khoa học tá»± nhiên, Hà Ná»™i

Sinh học

Nhì

Y khoa

5

Nguyễn Quỳnh Anh

23/3/2002

Nữ

Chuyên Khoa học tá»± nhiên, Hà Ná»™i

Hóa học

Ba

Răng hàm mặt

6

Trần Hải Anh

19/02/2002

Nữ

Chuyên Khoa học tá»± nhiên, Hà Ná»™i

Vi sinh

Nhất

Y khoa

7

VÅ© PhÆ°Æ¡ng Anh

30/3/2002

Nữ

Yên Hòa, Hà Ná»™i

Hóa học

Ba

Răng hàm mặt

8

Đào Duy Bách

05/9/2002

Nam

Chuyên Bắc Ninh

Hóa học

Ba

Dược học

9

VÅ© lê Cường

13/4/2002

Nam

Chuyên Biên Hòa, Hà Nam

Toán học

Ba

Dược học

10

Nguyá»…n Thế Dân

12/5/2002

Nam

Chuyên ĐH SÆ° phạm Hà Ná»™i

SH tế bào-Phân tá»­

Nhì

Dược học

11

Phạm Thùy Dung

12/8/2002

Nữ

Nguyễn Khuyến, Nam Định

Hóa sinh

Nhì

Y khoa

12

Đinh Phạm Hoàng DÆ°Æ¡ng

14/7/2002

Nam

Chuyên Nguyá»…n Huệ, Hà Ná»™i

Y học chuyển dịch

Ba

Dược học

13

Đỗ Tiến Đạt

13/02/2002

Nam

Chuyên Thái Bình

Hóa học

Nhì

Y khoa

14

Nguyễn Hải Đăng

19/7/2002

Nam

Nguyễn Khuyến, Nam Định

Hóa sinh

Nhì

Dược học

15

Vũ Minh Đức

08/10/2002

Nam

Chuyên HÆ°ng Yên

Hóa học

Ba

Răng hàm mặt

16

Bùi Hậu Giang

12/3/2002

Nữ

Chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng

Hóa học

Ba

Dược học

17

Đồng Ngọc Hà

15/02/2002

Nam

Chuyên Khoa học tá»± nhiên, Hà Ná»™i

Sinh học

Nhất

Y khoa

18

Phạm Hồng Hà

23/10/2002

Nữ

Chuyên Bắc Giang

Hóa học

Nhì

Y khoa

19

Nguyá»…n Ngọc Hân

11/5/2002

Nữ

Chuyên VÄ©nh Phúc

Sinh học

Nhì

Y khoa

20

Ngô Nhật Hiếu

19/3/2002

Nam

Chuyên Khoa học tá»± nhiên, Hà Ná»™i

Y sinh-KHSK

Nhất

Y khoa

21

Phạm Quang Hưng

20/7/2002

Nam

Lê Lợi, Hà Ná»™i

Hóa sinh

Ba

KT Hình ảnh y học

22

LÆ°u Tùng Khánh

02/10/2002

Nam

Chuyên ĐH SÆ° phạm Hà Ná»™i

SH tế bào-Phân tá»­

Nhì

Dược học

23

Nguyá»…n Thế Bảo Khánh

28/12/2002

Nam

Chuyên Khoa học tá»± nhiên, Hà Ná»™i

Sinh học

Ba

Răng hàm mặt

24

Lã Hoàng Linh

09/02/2002

Nam

Chuyên Khoa học tá»± nhiên, Hà Ná»™i

Sinh học

Nhì

Y khoa

25

Phạm Lê Mây

06/11/2002

Nữ

Chuyên Hà Ná»™i-Amsterdam

Y sinh-KHSK

Ba

Răng hàm mặt

26

Trịnh Bình Minh

18/8/2002

Nữ

Chuyên Lam SÆ¡n, Thanh Hóa

Sinh học

Nhì

Y khoa

27

Lê Ngọc PhÆ°Æ¡ng Nhi

12/01/2002

Nữ

Chuyên Khoa học tá»± nhiên, Hà Ná»™i

Sinh học

Nhì

Y khoa

28

VÅ© PhÆ°Æ¡ng Nhung

12/02/2002

Nữ

Chuyên Hà Ná»™i-Amsterdam

Sinh học

Nhì

Y khoa

29

Phạm Thanh Phúc

18/01/2002

Nam

Chuyên Trần Phú, Hải Phòng

Y sinh-KHSK

Ba

Răng hàm mặt

30

Phạm Phú Quang

26/01/2002

Nam

Chuyên Khoa học tá»± nhiên, Hà Ná»™i

Hóa học

Nhì

Y khoa

31

Nguyá»…n Hồng Quân

06/3/2002

Nam

Chuyên Hà Ná»™i-Amsterdam

Sinh học

Nhì

Y khoa

32

Nguyễn Minh Thảo

22/01/2002

Nữ

Chuyên Khoa học tá»± nhiên, Hà Ná»™i

Vi sinh

Nhất

Răng hàm mặt

33

Nguyễn Thị Phương Thảo

15/4/2002

Nữ

Chuyên Nguyá»…n Trãi, Hải DÆ°Æ¡ng

Sinh học

Nhì

Y khoa

34

Nguyễn Đức Thiện

15/02/2002

Nam

Chuyên Khoa học tá»± nhiên, Hà Ná»™i

Hóa học

Nhì

Dược học

35

Nguyễn An Thịnh

21/01/2002

Nam

Chuyên Lam SÆ¡n, Thanh Hóa

Sinh học

Ba

Răng hàm mặt

36

Trần Kiều Thu

03/11/2002

Nữ

Chuyên Hạ Long, Quảng Ninh

Hóa học

Ba

Dược học

37

Trịnh Hoàng Tiến

26/7/2002

Nam

Chuyên Nguyá»…n Huệ, Hà Ná»™i

Hóa học

Nhì

Dược học

38

Đỗ Quốc Trung

09/5/2002

Nam

Chuyên Hà Ná»™i-Amsterdam

Sinh học

Nhì

Y khoa

39

Trần Hữu Trung

09/8/2002

Nam

Chuyên Khoa học tá»± nhiên, Hà Ná»™i

Hóa học

Ba

Răng hàm mặt

40

Đỗ Văn Tuấn

27/10/2002

Nam

Chuyên Khoa học tá»± nhiên, Hà Ná»™i

Hóa học

Nhì

Y khoa

 (ấn định danh sách 40 học sinh)