+84-4-37450188

Thông báo nộp kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2020

Ngày: 24/08/2020 15:47

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT

 

Căn cứ đề án tuyển sinh và kế hoạch tuyển sinh năm 2020. Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Ná»™i thông báo về việc ná»™p kết quả thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông (THPT) năm học 2020 cụ thể nhÆ° sau:

1. Học sinh Ä‘oạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và cuá»™c thi KHKT cấp quốc gia được xét tuyển vào đại học năm 2020 (xem danh sách tại Ä‘ây): Ná»™p kết quả thi Tốt nghiệp THPT (Bản chính) và xác nhận nhập học trÆ°á»›c 17h ngày 04/9/2020. Nếu quá thời gian trên thí sinh không ná»™p sẽ xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển. Địa chỉ ná»™p: Phòng 303, Nhà Y1, 144, Xuân Thủy, Cầu giấy, Hà Ná»™i.

2. Thí sinh các trường THPT chuyên đăng ký xét tuyển thẳng theo đề án tuyển sinh, thí sinh đăng ký xét tuyển dá»±a trên chứng chỉ IELTS và đối tượng đăng ký Æ°u tiên xét tuyển ná»™p kết quả thi tốt nghiệp THPT (Bản photo) về Phòng Đào tạo và Công tác HSSV, Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Ná»™i (Có thể ná»™p trá»±c tiếp về Phòng 303, Nhà Y1, 144, Xuân Thủy, Cầu giấy, Hà Ná»™i hoặc qua email: daotaokhoayduoc@gmail.com trÆ°á»›c 17h00 ngày 04/9/2020)

Nếu quá thời gian trên thí sinh không ná»™p sẽ loại khỏi danh sách xét tuyển