+84-4-37450188

Danh sách thí sinh trúng tuyển vào đại học chính quy năm 2020 đối với thí sinh đăng ký xét tuyển dựa vào chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

Ngày: 09/09/2020 11:49

DANH SÁCH

Trúng tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2020 là học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

Số

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giá»›i tính

NÆ¡i tốt nghiệp THPT

Ngành học

Ghi chú

1

Trần Hoàng Thu An

28/12/2002

Nữ

Hoàng Văn Thụ, Hà Ná»™i

KT Hình ảnh YH

 

2

Đào Trọng Anh

30/4/2002

Nam

Chuyên Đại học SÆ° phạm Hà Ná»™i

Y khoa

 

3

LÆ°u Châu Anh

12/5/2002

Nữ

Chuyên Khoa học tá»± nhiên, Hà Ná»™i

Răng hàm mặt

 

4

Nguyễn Thị Phương Anh

19/4/2002

Nữ

Chuyên Đại học SÆ° phạm Hà Ná»™i

Điều dưỡng

 

5

Trần Trọng Quốc Anh

25/9/2002

Nam

Chuyên Khoa học tá»± nhiên, Hà Ná»™i

KT Hình ảnh YH

 

6

VÅ© Nam Anh

23/11/2002

Nam

Chuyên Đại học SÆ° phạm Hà Ná»™i

Y khoa

 

7

Nguyá»…n Quý Đức

13/10/2002

Nam

Chuyên Khoa học tá»± nhiên, Hà Ná»™i

Y khoa

 

8

Vũ Hồng Đức

04/3/2002

Nam

Yên Hòa, Hà Ná»™i

Y khoa

 

9

Đinh Hương Giang

22/11/2002

Nữ

Kim Liên, Hà Ná»™i

Dược học

 

10

Lê Thanh Hà

26/6/2002

Nữ

Chuyên Hà Ná»™i-Amsterdam

Y khoa

 

11

Nguyễn Minh Hằng

04/6/2001

Nữ

Nhân Chính, Hà Ná»™i

Y khoa

 

12

Nguyễn Tuấn Hiệp

01/9/2002

Nam

Chuyên Đại học SÆ° phạm Hà Ná»™i

Răng hàm mặt

 

13

Thái Tăng Hiếu

05/10/2002

Nam

Năng khiếu ĐHQGTPHCM

Y khoa

 

14

Phạm Minh Hiếu

17/4/2002

Nam

Cầu Giấy, Hà Ná»™i

Răng hàm mặt

 

15

Nguyễn Trung Hiếu

02/8/2002

Nam

Chuyên Khoa học tá»± nhiên, Hà Ná»™i

Răng hàm mặt

 

16

Phan Hùng

11/7/2002

Nam

Chuyên Ngoại ngữ, Hà Ná»™i

Dược học

 

17

Trần Quang Hưng

21/11/2002

Nam

Chuyên Ngoại ngữ, Hà Ná»™i

Y khoa

 

18

Trần Đình Kha

06/12/2002

Nam

Lê Quý Đôn, Hà Ná»™i

Răng hàm mặt

 

19

Nguyá»…n Thế Bảo Khánh

28/12/2002

Nam

Chuyên Khoa học tá»± nhiên, Hà Ná»™i

Y khoa

 

20

Diệp Đăng Khoa

28/9/2002

Nam

Chuyên Lê Quý Đôn, Bà Rịa-VÅ©ng Tàu

Y khoa

 

21

Nguyá»…n Chi Lan

06/12/2002

Nữ

Chuyên Khoa học tá»± nhiên, Hà Ná»™i

Y khoa

 

22

Chu Diệu Linh

28/6/2002

Nữ

Chuyên Ngoại ngữ, Hà Ná»™i

Y khoa

 

23

Nguyá»…n Khánh Linh

04/12/2002

Nữ

Chuyên Khoa học tá»± nhiên, Hà Ná»™i

KT Xét nghiệm YH

 

24

Lê Minh Tố Linh

11/7/2002

Nữ

Chuyên Khoa học tá»± nhiên, Hà Ná»™i

Y khoa

 

25

Nguyễn Diệu Linh

06/02/2002

Nữ

Chuyên Khoa học tá»± nhiên, Hà Ná»™i

Răng hàm mặt

 

26

DÆ°Æ¡ng Tuấn Hoàng Long

22/8/2002

Nam

Nguyá»…n Gia Thiều, Hà Ná»™i

KT Xét nghiệm YH

 

27

Đỗ Nhật Long

14/12/2002

Nam

Chu Văn An, Hà Ná»™i

Dược học

 

28

Lê Hoàng Long

12/6/2002

Nam

Chuyên Nguyá»…n Huệ, Hà Ná»™i

Y khoa

 

29

Phạm Lê Mây

06/11/2002

Nữ

Chuyên Hà Ná»™i-Amsterdam    

Y khoa

 

30

Hoàng Bình Minh

22/7/2002

Nữ

Chu Văn An, Hà Ná»™i

Y khoa

 

31

Chu Minh Nga

14/5/2002

Nữ

Chuyên Hà Ná»™i-Amsterdam

Y khoa

 

32

Nguyá»…n Hoàng NghÄ©a

31/10/2002

Nam

Xuân Đỉnh, Hà Ná»™i

Y khoa

 

33

Đào Trọng NghÄ©a

17/02/2002

Nam

Chuyên Khoa học tá»± nhiên, Hà Ná»™i

Y khoa

 

34

Đặng Bảo Ngọc

17/7/2002

Nữ

Chuyên Thái Nguyên

Y khoa

 

35

Đinh Hoàng Duy Ngọc

14/9/2002

Nữ

Chu Văn An, Hà Ná»™i

Y khoa

 

36

Nguyễn Quang Ngọc

10/9/2002

Nam

Chuyên Thái Nguyên

Y khoa

 

37

Nguyễn Thị Như Ngọc

18/3/2002

Nữ

iSchool Quy NhÆ¡n, Bình Định

Răng hàm mặt

 

38

Phạm Trần Bích Ngọc

12/01/2002

Nữ

Ngô Quyền, Hải Phòng

KT Xét nghiệm YH

 

39

Đặng Thiên Phú

10/8/2002

Nam

Chuyên Khoa học tá»± nhiên, Hà Ná»™i

Y khoa

 

40

Nguyá»…n Minh Phúc

09/10/2002

Nam

Nguyá»…n Gia Thiều, Hà Ná»™i

Y khoa

 

41

Nguyá»…n Hoàng Phúc

15/3/2002

Nam

Nguyá»…n Tất Thành, Hà Ná»™i

Răng hàm mặt

 

42

Nguyá»…n Hà PhÆ°Æ¡ng

22/11/2002

Nữ

Chu Văn An, Hà Ná»™i

Y khoa

 

43

Trịnh Mai Phương

11/9/2002

Nữ

Cầu Giấy, Hà Ná»™i

Dược học

 

44

Nguyá»…n PhÆ°Æ¡ng Quyên

14/10/2002

Nữ

Nguyá»…n Tất Thành, Hà Ná»™i

Răng hàm mặt

 

45

Nông Trần PhÆ°Æ¡ng Thảo

10/11/2002

Nữ

Kim Liên, Hà Ná»™i

Răng hàm mặt

 

46

Nguyễn Thu Thảo

02/6/2002

Nữ

Chu Văn An, Hà Ná»™i

Dược học

 

47

Phạm Thị Ngọc Thu

08/12/2002

Nữ

Chuyên Ngoại ngữ, Hà Ná»™i

Y khoa

 

48

Nguyễn Minh Thủy

24/11/2002

Nữ

Chuyên Ngoại ngữ, Hà Ná»™i

Dược học

 

49

Nguyá»…n Lê Ngân Trang

01/9/2002

Nữ

Chuyên Hà Ná»™i-Amsterdam    

Răng hàm mặt

 

50

Nguyá»…n Khắc Trí

20/3/2002

Nam

Chu Văn An, Hà Ná»™i

Y khoa

 

51

Ngô Quốc Tuấn

28/12/2002

Nam

Chuyên Phan Bá»™i Châu, Nghệ An

Y khoa

 

52

Phạm Anh Vũ

13/9/2002

Nam

Chuyên Nguyá»…n Huệ, Hà Ná»™i

Y khoa

 

53

Bùi Thúy Vy

24/4/2002

Nữ

Chu Văn An, Hà Ná»™i

Y khoa

 

(Ấn định danh sách 53 học sinh)

LÆ°u ý:

     - Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học bằng cách ná»™p giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (Bản chính) trÆ°á»›c 15h, Thứ 4, ngày 16/9/2020 về Phòng 303, Nhà Y1, 144 Xuân Thủy, Cầu giấy, Hà Ná»™i;

     - Các đối tượng xét tuyển khác có kết quả sau khi có ngưỡng đảm bảo chất lượng của Bá»™ giáo dục và Đào tạo;