+84-4-37450188

Thông báo Tuyển sinh đại học chính quy năm 2023

Ngày: 28/06/2023 18:57

THÔNG BÁO

Tuyển sinh đại học chính quy năm 2023

Thực hiện quy chế tuyển sinh đại học chính quy năm 2023, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã đăng tải Đề án tuyển sinh và Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 trên website của Nhà trường ngày 12/5/2023 theo đúng quy chế. Thông tin được hiển thị liên tục trên website chính thức của Nhà trường cho tới 10h00 ngày 27/6/2023 thì gặp sự cố. Sau khi khắc phục sự cố, Nhà trường đăng tải Đề án tuyển sinh và Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 với thông tin chi tiết như sau:

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học năm 2023 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/06/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh tại Hội nghị tuyển sinh năm 2023 vào ngày 03/03/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 923/QĐ-BGĐT Ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023 ngày 30/03/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1328/QĐ-ĐHQGHN ngày 18/04/2023 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học chính quy tại Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 626/ĐHQGHN-ĐT ngày 06/03/2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc hướng dẫn xây dựng thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2023;

Căn cứ Quyết định 576/QĐ-ĐHQGHN ngày 01/03/2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc giao chỉ tiêu tuyển đại học chính quy, thạc sĩ, tiến sĩ năm 2023;

Căn cứ Quy định cơ chế đặc thù trong tuyển sinh và đào tạo liên thông bậc trung học phổ thông và bậc đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 4412/QĐ-ĐHQGHN ngày 31/12/2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội;

1. Đối tượng tuyển sinh:

- Thí sinh sử dụng kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2023, đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và ĐHQGHN quy định.

- Thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) do ĐHQGHN tổ chức.

- Thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên (hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương).

- Thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Điều 8, Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

- Thí sinh thuộc đối tượng theo cơ chế đặc thù trong Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Thí sinh là học sinh các trường dự bị đại học được Trường Đại học Y Dược phân bổ chỉ tiêu tiếp nhận bằng văn bản.

2. Phạm vi tuyển sinh: Trong phạm vi cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh:

3.1. Xét tuyển dựa theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (chiếm 35% chỉ tiêu mỗi ngành)

 Phương thức xét tuyển này sử dụng tổ hợp A00 đối với ngành Dược học hoặc tổ hợp B00 đối với các ngành: Y khoa, Răng- Hàm- Mặt, Kĩ thuật xét nghiệm y học, Kĩ thuật hình ảnh y học và Điều dưỡng.

- Thí sinh phải đạt ngưỡng đầu vào đối với ngành xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT và của ĐHQGHN.

- Đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2023 phải dự thi lại các môn được dùng để xét tuyển theo ngành học.

3.2. Xét tuyển dựa theo kết quả kỳ thi ĐGNL do ĐHQGHN tổ chức (chiếm 35% chỉ tiêu mỗi ngành)

Phương thức xét tuyển này thí sinh phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Điểm thi ĐGNL phải đạt tối thiểu 100 điểm đối với ngành Y khoa, Dược học và Răng- Hàm- Mặt; tối thiểu 80 điểm đối với các ngành còn lại. Chứng nhận kết quả thi ĐGNL phải còn hạn sử dụng trong thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Hóa học đạt tối thiểu 8 điểm đối ngành Dược học, điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Sinh học đạt tối thiểu 8 điểm đối ngành Y khoa. Răng Hàm Mặt; điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Sinh học đạt tối thiểu 7 điểm đối với các ngành KT Xét nghiệm y học, KT Hình ảnh y học và Điều dưỡng.

- Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đạt ngưỡng đầu vào đối với ngành xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT và của ĐHQGHN.

Nguyên tắc xét: Xét điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu, những thí sinh cùng mức điểm ở cuối danh sách sẽ xét tổng điểm tổ hợp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

3.3. Xét tuyển đối với thí sinh có chứng chỉ IELTS hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương (6% chỉ tiêu).

Phương thức xét tuyển này thí sinh phải có điểm IELTS đạt từ 6.5 trở lên đối với ngành Y khoa, Răng- Hàm- Mặt và Dược học, hoặc từ 5.5 trở lên đối với ngành còn lại và phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Chứng chỉ phải còn hạn sử dụng trong thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đạt ngưỡng đầu vào đối với ngành xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT và của ĐHQGHN.

- Tổng điểm 2 môn thi tốt nghiệp THPT trong tổ hợp xét tuyển tương ứng với ngành học (bắt buộc phải có môn Toán) tối thiểu 17 điểm (đối với ngành Y khoa, Dược học và Răng hàm mặt) hoặc tối thiểu 15 điểm (đối với các ngành KT xét nghiệm y học, KT hình ảnh y học và Điều dưỡng).

Nguyên tắc xét tuyển: 

- Thí sinh có điểm IELTS từ 8.0 trở lên: Xét theo điểm IELTS từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Trường hợp vượt chỉ tiêu thì những thí sinh ở cuối danh sách sẽ xét điểm tổng 2 môn trong tổ hợp xét tuyển (bắt buộc phải có môn Toán).

- Nếu còn chỉ tiêu tiếp tục xét những trường hợp điểm IELTS dưới 8.0:  Điểm xét tuyển bằng tổng của điểm IELTS quy đổi cộng với điểm 2 môn trong tổ hợp xét tuyển (bắt buộc phải có môn Toán). Xét từ điểm cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

3.4. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Điều 8, Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

a) Xét tuyển thẳng: Dành 2% chỉ tiêu xét tuyển thẳng cho đối tượng theo quy định của Bộ GD&ĐT với các thí sinh đáp ứng một trong các điều kiện theo thứ tự ưu tiên sau:

- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học.

- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GD&ĐT tổ chức với các đề tài thuộc lĩnh vực phù hợp với ngành xét tuyển. Hội đồng tuyển sinh của trường sẽ xem xét đề tài mà thí sinh đoạt giải để quyết định.

b) Ưu tiên xét tuyển: Dành 3% chỉ tiêu cho ưu tiên xét tuyển đối với các thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng ở trên (mục a) nhưng không dùng quyền xét tuyển thẳng. Thí sinh diện ưu tiên xét tuyển phải có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đạt ngưỡng đầu vào đối với ngành xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT và của ĐHQGHN.

Nguyên tắc xét tuyển: xét theo thứ tự ưu tiên từ giải cao xuống giải thấp cho đến hết chỉ tiêu, trường hợp cùng mức ưu tiên ở cuối danh sách sẽ xét theo tổng điểm tổ hợp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

3.5. Xét tuyển theo cơ chế đặc thù của ĐHQGHN.

a) Dành 5% chỉ tiêu cho đối tượng là học sinh hệ chuyên các Trường THPT thuộc ĐHQGHN và học sinh hệ chuyên ở các trường THPT chuyên (từ Huế trở ra) đoạt giải Nhất hoặc Huy chương Vàng các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế có đề tài dự thi phù hợp với ngành xét tuyển và phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có hạnh kiểm 3 năm THPT đạt loại tốt.

- Có học lực 3 năm THPT đạt loại giỏi.

- Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đạt ngưỡng đầu vào đối với ngành xét tuyển theo quy định của Bộ GĐ&ĐT và của ĐHQGHN.

- Thí sinh phải báo cáo tóm tắt đề tài dự thi bằng tiếng Anh trước tiểu ban đánh giá đề tài và phải đạt tối thiểu 7/10 điểm.

Nguyên tắc xét theo điểm đánh giá đề tài từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu, trường hợp cùng mức điểm ở cuối danh sách sẽ xét theo tổng điểm tổ hợp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

b) Dành 6% chỉ tiêu cho đối tượng tham dự kỳ thi Olympic bậc THPT của ĐHQGHN, kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT được tổ chức hàng năm của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN đạt giải chính thức các môn thi: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học, Ngoại ngữ và phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có hạnh kiểm 3 năm THPT đạt loại tốt;

- Có điểm trung bình chung học tập bậc THPT đạt từ 8,5 trở lên;

- Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đạt ngưỡng đầu vào đối với ngành xét tuyển theo quy định của Bộ GĐ&ĐT và của ĐHQGHN.

Nguyên tắc xét: Xét theo thứ tự ưu tiên từ giải cao xuống giải thấp cho đến hết chỉ tiêu, trường hợp cùng mức giải ở cuối danh sách sẽ xét theo tổng điểm tổ hợp của kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

c) Dành 6% chỉ tiêu cho đối tượng học sinh các trường THPT trên toàn quốc tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN hoặc cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học, Ngoại ngữ đạt giải nhất, nhì, ba và đáp ứng các điều kiện sau:

- Có hạnh kiểm 3 năm THPT đạt loại tốt;

- Có điểm trung bình chung học tập bậc THPT đạt từ 8,5 trở lên;

- Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đạt ngưỡng đầu vào đối với ngành xét tuyển theo quy định của Bộ GĐ&ĐT và của ĐHQGHN;

Nguyên tắc xét tuyển theo thứ tự ưu tiên từ giải cao xuống giải thấp cho đến hết chỉ tiêu, trường hợp cùng mức ưu tiên ở cuối danh sách sẽ xét theo tổng điểm tổ hợp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

3.6. Xét tuyển đối tượng học sinh hệ dự bị đại học (2% chỉ tiêu).

Học sinh các trường dự bị đại học (đã được Trường ĐH Y Dược phân bổ chỉ tiêu bằng văn bản) đáp ứng các điều kiện sau:

- Có kết quả thi tốt nghiệp THPT đạt ngưỡng đầu vào của ĐHQGHN đối với ngành đăng ký xét tuyển theo năm thí sinh tốt nghiệp THPT, cụ thể: Ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt 22 điểm, ngành Dược học 21 điểm, các ngành còn lại 20 điểm.

- Điểm tổng kết từng môn trong tổ hợp năm học dự bị đạt từ 8 điểm trở lên đối với ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt, Dược học; đạt từ 7 điểm trở lên đối với các ngành còn lại.

* Tùy theo số lượng thí sinh đăng ký vào từng phương thức xét tuyển, số lượng thí sinh trúng tuyển vào các phương thức xét tuyển sớm. Hội đồng tuyển sinh có thể xem xét chuyển đổi chỉ tiêu giữa các phương thức xét tuyển để đảm bảo tuyển đủ chỉ tiêu tuyển sinh

4. Ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh:

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu

1

Y khoa

7720101

B00 (Toán, Hóa, Sinh)

200

2

Dược học

7720201

A00 (Toán, Lý, Hóa)

180

3

Răng Hàm Mặt

7720501

B00 (Toán, Hóa, Sinh)

50

4

Kỹ thuật Xét nghiệm y học

7720601

B00 (Toán, Hóa, Sinh)

55

5

Kỹ thuật Hình ảnh y học

7720602

B00 (Toán, Hóa, Sinh)

55

6

Điều dưỡng

7720301

B00 (Toán, Hóa, Sinh)

60

Tổng chỉ tiêu

600

5. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh

5.1. Ưu tiên theo khu vực tuyển sinh và đối tượng chính sách:

Áp dụng đối với phương thức tuyển sinh theo kết quả thi tốt nghiệp THPT và thi ĐGNL

a) Ưu tiên theo khu vực tuyển sinh: Theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và của ĐHQGHN.

Mức điểm ưu tiên KV1: 0.75 điểm, KV2NT 0.5 điểm, KV2 0.25 điểm.

b) Ưu tiên theo đối tượng chính sách

Mức điểm ưu tiên đối với đối tượng ƯT 1 là 2 điểm, đối tượng ƯT 2 là 1 điểm.

Lưu ý: Điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức sau:

Điểm ưu tiên = [(30 – Tổng điểm đạt được)/7,5] × Mức điểm ưu tiên theo quy định;

5.2. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.

6. Thủ tục hồ sơ:

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu quy định của BGD&ĐT và của ĐHQGHN (tải tại đây).

- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi, cuộc thi khoa học kỹ thuật, cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế.

- Bản sao công chứng Quyết định thành lập đội tuyển dự thi cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế, cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa kỹ thuật khu vực, quốc tế của Bộ GD&ĐT.

- Bản sao hợp lệ Đề tài tham dự cuộc thi, cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế.

- Bản dịch Đề tài tham dự cuộc thi, cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế.

- Bản sao công chứng Học bạ THPT lớp 12 với đối tượng xét tuyển theo cơ chế đặc thù của ĐHQGHN (đối tượng mục 3.5).

- Bản sao công chứng chứng chỉ IELTS hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương.

- Giấy chứng nhận kết quả thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN.

- Ngay sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 thí sinh phải nộp Giấy chứng nhận kết quả thi bản Scan qua Email: daotaokhoayduoc@gmail.com hoặc nộp trực tiếp bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp về Trường đối với các đối tượng xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL (mục 3.2), xét tuyển theo chứng chỉ IELTS (mục 3.3), đối tượng ưu tiên xét tuyển (mục 3.4 ý b), xét tuyển theo cơ chế đặc thù ở ĐHQGHN (mục 3.5).

7. Thời gian, cách thức nhận hồ sơ:

- Đăng ký xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 theo quy định chung của Bộ GD&ĐT.

- Đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Điều 8 Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT (đối tượng mục 3.4): Thu qua hệ thống các trường THPT theo Quy định của Bộ GD&ĐT, nộp qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trường trước ngày 30/6/2023.

- Đăng ký xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL (mục 3.2), xét tuyển theo IELTS (mục 3.3), xét tuyển theo cơ chế đặc thù của ĐHQGHN (đối tượng mục 3.5). Gửi qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trường trước ngày 30/6/2023.

- Địa chỉ nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo và Công tác HSSV, Trường ĐH Y Dược, ĐHQGHN (Phòng 303, Nhà Y1, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội).

8. Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ

Nộp trực tiếp tại Trường khi nộp hồ sơ hoặc chuyển khoản:

- Tên Tài khoản: Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Số TK: 26010000780097 tại Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Mỹ Đình.

- Nội dung chuyển khoản: Họ tên thí sinh_Ngày sinh_Phụ lục mẫu phiếu

9. Liên hệ:

- Trường ĐH Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Địa chỉ: Nhà Y1, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại:  024.37957.849 (số máy lẻ 303), 0369.624.590 hoặc 0911.430.050.

- Email: daotaokhoayduoc@gmail.com Website: ump.vnu.edu.vn