+84-4-37450188

Thông báo về việc gửi kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023 cho đối tượng xét tuyển sớm

Ngày: 20/07/2023 09:08

THÔNG BÁO

Về việc gửi kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023 cho đối tượng xét tuyển sớm

 
Căn cứ kế hoạch tuyển sinh Đại học chính quy năm 2023;

Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo về việc gửi kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023 đối với các phương thức xét tuyển sớm cụ thể như sau:

a. Thí sinh chụp màn hình và gửi kết quả thi THPT từ Website của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc từ Website của Sở giáo dục tỉnh.

b. Thí sinh gửi thư với nội dung sau:

+ Tiêu đề thư: Gửi kết quả điểm tốt nghiệp THPT năm 2023

+ Họ và tên thí sinh

 + Ngày tháng năm sinh

+ Số CMT/CCCD đăng ký trên hệ thống của bộ

+ Phương thức xét tuyển

+ Điểm các môn trong tổ hợp (Đối với xét tuyển theo IELTS ghi điểm môn Toán và điểm 01 môn trong tổ hợp xét tuyển)

c. Địa chỉ Email nhận thông tin: daotao.ump@gmail.com 

d. Thời gian: Trước 17h00 ngày 21/7/2023

Trân trọng thông báo./.