+84-4-37450188

Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng năm 2023

Ngày: 25/07/2023 18:38

THÔNG BÁO

Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng năm 2023 theo ngành của Trường như sau:

Ngành

Mức điểm

Ngành

Mức điểm

Y khoa

22.5

Kỹ thuật xét nghiệm y học

20

Răng- Hàm- Mặt

22.5

Kỹ thuật hình ảnh y học

20

Dược học

21

Điều dưỡng

20