+84-4-37450188

Kết quả xét tuyển đối tượng các phương thức khác năm 2023

Ngày: 29/07/2023 08:41

THÔNG BÁO

 Kết quả xét tuyển các đối tượng: Ưu tiên xét tuyển, Xét tuyển theo đặc thù của ĐHQGHN, Xét tuyển bằng điểm chứng chỉ IELTS hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương, Dự bị đại học và Kết quả bài thi ĐGNL (HSA) của ĐHQGHN năm 2023

 

Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2023 cho các nhóm đối tượng trên chi tiết tại đây

Thí sinh đã có kết quả xét theo các phương thức trên vào các ngành của Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN cần lưu ý thực hiện:

- Lựa chọn thứ tự nguyện vọng đăng ký xét tuyển trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ sau: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn trước 17h00 ngày 30/7/2023.

- Thí sinh hoàn thành việc Xác nhận nhập học trực tuyến theo lịch trình chung của Bộ GD&ĐT.

- Thời gian Nhập học vào Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN thí sinh theo dõi trên Website của Nhà Trường.

- Thí sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin đăng ký trên cổng thông tin xét tuyển. Trường có quyền từ chối tiếp nhận hoặc buộc thôi học nếu thí sinh không đảm bảo các điều kiện trúng tuyển khi đối chiếu thông tin với hồ sơ thí sinh khi nhập học.

Ghi chú:

Điểm xét ĐGNL được tính theo:

Tổng điểm ưu tiên: TĐƯT = Điểm ưu tiên đối tượng (ĐT) + Điểm ưu tiên khu vực (KV)

Điểm Đánh giá năng lực: ĐĐGNL

Điểm quy đổi: ĐQĐ = (ĐĐGNL*30)/150

Nếu điểm quy đổi: ĐQĐ dưới 22.5 thì Điểm xét: ĐX = ĐQĐ + TĐƯT

Nếu điểm quy đổi ĐQĐ từ 22.5 trở lên thì Điểm xét: ĐX = ĐQĐ + [(30 – ĐQĐ)/7.5]* TĐƯT

Nguyên tắc xét điểm chứng chỉ IELTS hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương:

- Thí sinh có điểm IELTS từ 8.0 trở lên: Xét theo điểm IELTS từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Trường hợp vượt chỉ tiêu thì những thí sinh ở cuối danh sách sẽ xét điểm tổng 2 môn trong tổ hợp xét tuyển (bắt buộc phải có môn Toán).

- Nếu còn chỉ tiêu tiếp tục xét những trường hợp điểm IELTS dưới 8.0: Điểm xét tuyển bằng tổng của điểm IELTS quy đổi cộng với điểm 2 môn trong tổ hợp xét tuyển (bắt buộc phải có môn Toán). Xét từ điểm cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.