+84-4-37450188

Danh sách thí sinh trúng tuyển theo Đề án thu hút và đào tạo học sinh Nam Trung Bộ và Nam Bộ năm 2023

Ngày: 22/09/2023 10:48

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY THEO ĐỀ ÁN THU HÚT VÀ ĐÀO TẠO HỌC SINH NAM TRUNG BỘ VÀ NAM BỘ

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN quyết định công nhận trúng tuyển đại học chính quy năm 2023 đối với 13 thí sinh xét tuyển theo Đề án thu hút và đào tạo học sinh Nam Trung Bộ và Nam Bộ chi tiết danh sách tại đây