+84-4-37450188

Thông tin tuyển sinh

Đề án tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2021

Đề án tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2021

Tên trường: Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). - Sứ mệnh: Trường Đại học Y Dược là một trường thành viên trong ĐHQGHN được thành lập theo quyết định số 1666/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở nâng cấp Khoa Y Dược một đơn vị trực thuộc ĐHQGHN. Ngày 18 tháng 02 năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định số...

Xem tiếp
Thông báo nhập học năm 2020

Thông báo nhập học năm 2020

-Thời gian nhập học: ngày 10/10/2020 + Từ 7h30 đối với các ngành: Dược học, Y khoa; + Từ 13h30 đối với ngành: Răng hàm mặt, Kĩ thuật xét nghiệm y học, Kĩ thuật hình ảnh y học, Điều dưỡng

Xem tiếp