+84-4-37450188

Đại học chính quy

Đề án tuyển sinh trình độ Đại học năm 2020

Đề án tuyển sinh trình độ Đại học năm 2020

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2020, I. Thông tin chung 1. Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ các trụ sở (trụ sở chính và phân hiệu) và địa chỉ trang thông tin điện tử của trường - Tên trường: Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. - Sứ mệnh: Khoa Y Dược trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập theo quyết định số 1507/QĐ-TCCB ngày 20 tháng 5 năm 2010 của Giám...

Xem tiếp
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI SÁT HẠCH TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI SÁT HẠCH TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

Căn cứ CV số 926/ĐHNN-ĐT ngày 14/8/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ về Kế hoạch thi sát hạch trình độ ngoại ngữ cho sinh viên khóa QH.2019 trong ĐHQGHN. Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo kế hoạch thi sát hạch trình độ ngoại ngữ để phân loại đầu vào cho sinh viên khóa QH.2019.Y như sau:

Xem tiếp