+84-4-37450188

Thông báo tuyển sinh lớp "Phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong khối ngành sức khỏe"

Ngày: 18/01/2023 15:27

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP “PHƯƠNG PHÁP DẠY – HỌC LÂM SÀNG CHO NGƯỜI GIẢNG DẠY THỰC HÀNH TRONG ĐÀO TẠO KHỐI NGÀNH SỨC KHỎE”

 

            - Căn cứ Quyết định số 1666/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Y Dược thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

           - Căn cứ thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về đào tạo liên tục cho cán bộ y tế;

           - Căn cứ Thông tư số 26/2020/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2020 về  việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2013/TT-BYT hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế;

            - Căn cứ quyết định số 492/QĐ-BYT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế về cấp mã đào tạo liên tục cho các đơn vị tham gia công tác đào tạo cán bộ y tế;

            - Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-K2ĐT ngày 08/02/2021 của Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo về việc cấp mã cơ sở đào tạo liên tục cho Trường Đại học Y Dược thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

            - Căn cứ Quyết định số 4627/QĐ-BYT ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Bộ Y tế Ban hành Chương trình bồi dưỡng Phương pháp dạy-học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ;

            - Căn cứ thông tư 11/2019/TT-BYT ngày 17/6/2019 của BYT quy định về bồi dưỡng Phương pháp dạy-học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ;

            - Căn cứ Quyết định số 3369/QĐ-ĐHQGHN ngày 12/11/2020 về việc triển khai hoạt động Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

            - Căn cứ Quyết định số 668/QĐ-ĐHYD ngày 28/4/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược về việc thành lập Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội trực thuộc Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội;

Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh lớp Phương pháp dạy – học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe như sau:

I. Mục tiêu đào tạo:

          - Mục tiêu kiến thức:

           1) Trình bày được khái niệm, đặc điểm và tầm quan trọng của dạy-học lâm sàng, dạy- học theo mục tiêu và dạy-học dựa trên năng lực; các hình thức dạy-học lâm sàng có và không có sự tham gia của người bệnh.

            2) Trình bày được khái niệm và cách thức xây dựng mục tiêu học tập;

           3) Mô tả được đặc điểm, cách tiến hành và lợi ích của 10 phương pháp dạy-học lâm sàng với sự tham gia chủ động của người học.

           4) Trình bày được 6 kỹ năng cần thiết của giảng viên dạy thực hành lâm sàng.

           5) Trình bày được khái niệm, đặc điểm, cách tổ chức và tiến hành lượng giá lâm sàng và giám sát thực hành lâm sàng.

           6) Nêu được các bước phát triển kế hoạch bài giảng và chuẩn bị vật liệu cho một bài dạy-học lâm sàng.

          - Mục tiêu kỹ năng:

           1) Viết được mục tiêu học tập và nội dung cốt lõi cho một bài dạy-học lâm sàng.

           2) Thực hiện được các kỹ năng hỗ trợ học viên học thực hành lâm sàng.

         3) Chọn lựa và sử dụng được phương pháp dạy-học phù hợp với nội dung thực hành với sự tham gia chủ động của người học trong dạy-học lâm sàng.

           4) Phát triển được kế hoạch và chuẩn bị được vật liệu cho bài dạy-học lâm sàng.

           5) Phát triển được kế hoạch giám sát việc học lâm sàng.

            6) Thực hiện được một giờ dạy-học lâm sàng.

          - Mục tiêu thái độ:

         1) Thể hiện được sự tuân thủ các quy tắc chuyên môn và quy định hành nghề trong giảng dạy lâm sàng và hoạt động nghề nghiệp.

            2) Thể hiện được tính chuẩn mực, sự chuyên nghiệp khi làm mẫu trong giảng dạy thực hành.

           3) Thể hiện được sự tôn trọng và ứng xử đúng mực trong giao tiếp với người học, đồng nghiệp, người bệnh và gia đình họ trong mọi tình huống

II. Đối tượng đăng ký:

          Giảng viên cơ hữu/giảng viên kiêm nhiệm, cán bộ y tế trực tiếp tham gia giảng dạy/hướng dẫn thực hành lâm sàng tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

III. Chương trình đào tạo:

Giảng viên:

          Tham gia giảng dạy là giảng viên của Trường Đại học Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội có chứng chỉ đào tạo ToT theo Quyết định số 4627/QĐ-BYT ngày 06/11/2020 của Bộ Y tế.

Điều kiện cấp chứng chỉ:

Khi đạt yêu cầu thi kết thúc khoá học, học viên được Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược cấp Chứng chỉ; Chứng chỉ có giá trị lưu hành toàn quốc, có giá trị pháp lý trong tham gia giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ.

Khai giảng và thời gian học tập:

          - Khai giảng dự kiến: Khai giảng liên tục khi có đủ số lượng học viên 30 – 35 học viên/lớp.

          - Thời gian học dự kiến: Lớp học vào các ngày trong tuần hoặc vào Thứ Bảy, Chủ nhật.

(Sáng: 8h00 – 11h30, Chiều 13h30 – 17h00).

       - Địa điểm học: Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN hoặc tại đơn vị đăng kí đào tạo (nếu đơn vị đăng kí đủ số lượng học viên/lớp).

           - Thông báo chi tiết xin mời xem tại đây

IV. Hồ sơ đăng ký gồm:

1. 01 Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp Đại học

2. 01 Đơn đăng ký (theo mẫu của Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN)

3. 01 Sơ yếu lý lịch có dán ảnh (có xác nhận không quá 6 tháng của địa phương hoặc cơ quan đang công tác)

V. Nộp hồ sơ và học phí:

Số lượng học viên: 30-35 học viên/lớp

Nộp hồ sơ tại Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN.

Học phí: 20.000.000đ (Hai triệu đồng chẵn)

Học phí chuyển khoản: Tên tài khoản: Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. Số TK: 26010000669868 – Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh: Mỹ Đình.

(Đề nghị học viên ghi rõ: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, nội dung đóng học phí lớp “Phương pháp dạy – học lâm sàng”)

Ghi chú: Học viên tự túc ăn, ở trong quá trình học tập.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN (Phòng 402, Tầng 4 nhà Y2, số 2B Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội); Website: http://ump.vnu.edu.vn; Email: daotaolientucyduoc@gmail.com; Liên hệ trực tiếp: TS.BS. Nguyễn Tuấn Sơn 0985.854.844 hoặc CN. Vũ Thị Phượng 0976.197.836.

Trân trọng thông báo./.