+84-4-37450188

Tuyển sinh đào tạo liên tục

Thông báo tuyển sinh lớp Implant nha khoa cơ bản khóa 10

Thông báo tuyển sinh lớp Implant nha khoa cơ bản khóa 10

Căn cứ quyết định số 492/QĐ-BYT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế về cấp mã đào tạo liên tục cho các đơn vị tham gia công tác đào tạo cán bộ y tế; Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh lớp “Implant nha khoa cơ bản” như sau:

Xem tiếp
Thông báo tuyển sinh lớp thẩm mỹ và ứng dụng công nghệ laser, tế bào gốc trong chuyên nghành da liễu khóa 24

Thông báo tuyển sinh lớp thẩm mỹ và ứng dụng công nghệ laser, tế bào gốc trong chuyên nghành da liễu khóa 24

Căn cứ quyết định số 492/QĐ-BYT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế về cấp mã đào tạo liên tục cho các đơn vị tham gia công tác đào tạo cán bộ y tế; Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội và Bệnh viện Da liễu Hà Nội phối hợp tuyển sinh lớp “Thẩm mỹ và ứng dụng công nghệ laser, tế bào gốc trong chuyên ngành da liễu” như sau:

Xem tiếp