+84-4-37450188

Tuyển sinh đào tạo liên tục

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP “PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LÂM SÀNG CHO NGƯỜI GIẢNG DẠY THỰC HÀNH TRONG ĐÀO TẠO KHỐI NGÀNH SỨC KHỎE” KHÓA 10

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP “PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LÂM SÀNG CHO NGƯỜI GIẢNG DẠY THỰC HÀNH TRONG ĐÀO TẠO KHỐI NGÀNH...

- Căn cứ Quyết định số 1666/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Trường Đại học Y Dược là trường đại học thành viên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội; - Căn cứ Quyết định số 492/QĐ-BYT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế về cấp mã đào tạo liên tục cho các đơn vị tham gia công tác đào tạo cán bộ y tế; - Căn cứ Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 9 tháng 8...

Xem tiếp
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP  “PHƯƠNG PHÁP SƯ PHẠM Y HỌC” KHÓA 20

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP “PHƯƠNG PHÁP SƯ PHẠM Y HỌC” KHÓA 20

Căn cứ quyết định số 492/QĐ-BYT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế về cấp mã đào tạo liên tục cho các đơn vị tham gia công tác đào tạo cán bộ y tế; Căn cứ thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 9 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về đào tạo liên tục cho cán bộ y tế; Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh lớp “Phương pháp sư phạm y học” như sau:

Xem tiếp
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP  “THẨM MỸ VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ LASER, TẾ BÀO GỐC  TRONG CHUYÊN NGÀNH DA LIỄU” KHÓA 29

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP “THẨM MỸ VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ LASER, TẾ BÀO GỐC TRONG CHUYÊN NGÀNH DA LIỄU” KHÓA 29

Căn cứ Quyết định số 492/QĐ-BYT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế về cấp mã đào tạo liên tục cho các đơn vị tham gia công tác đào tạo cán bộ y tế; Căn cứ Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 08 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về đào tạo liên tục cho cán bộ y tế; Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội và Bệnh viện Da liễu Hà Nội phối hợp tuyển sinh lớp “Thẩm...

Xem tiếp
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP PHƯƠNG PHÁP DẠY  HỌC Y HỌC KHÓA 20

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Y HỌC KHÓA 20

- Căn cứ Quyết định số 1507/QĐ-TCCB ngày 20 tháng 05 năm 2010 của Giám đốc ĐHQGHN về việc thành lập Khoa Y Dược thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội; - Căn cứ quyết định số 492/QĐ-BYT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế về cấp mã đào tạo liên tục cho các đơn vị tham gia công tác đào tạo cán bộ y tế; - Căn cứ thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 9 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về đào...

Xem tiếp
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP PHƯƠNG PHÁP DẠY –  HỌC LÂM SÀNG CHO NGƯỜI GIẢNG DẠY THỰC HÀNH TRONG ĐÀO TẠO KHỐI NGÀNH SỨC KHỎE KHÓA 7

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP PHƯƠNG PHÁP DẠY – HỌC LÂM SÀNG CHO NGƯỜI GIẢNG DẠY THỰC HÀNH TRONG ĐÀO TẠO KHỐI NGÀNH...

- Căn cứ Quyết định số 1507/QĐ-TCCB ngày 20 tháng 05 năm 2010 của Giám đốc ĐHQGHN về việc thành lập Khoa Y Dược thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội; - Căn cứ Quyết định số 492/QĐ-BYT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế về cấp mã đào tạo liên tục cho các đơn vị tham gia công tác đào tạo cán bộ y tế; - Căn cứ Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 9 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về...

Xem tiếp