+84-4-37450188

Sau đại học

Thông báo điểm trúng tuyển và kế hoạch nhập học kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2022

Thông báo điểm trúng tuyển và kế hoạch nhập học kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2022

Căn cứ Quyết định số 4412/QĐ-ĐHQGHN, ngày 14/12/2022 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc phê duyệt điểm trúng tuyển đào thạc sĩ, bác sĩ nội trú năm 2022 của Trường Đại học Y Dược; Căn cứ Quyết định số 2188/QĐ-ĐHYD, ngày 15/12/2022 và Quyết định số 2189/QĐ-ĐHYD, ngày 15/12/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN về việc công nhận thí sinh trúng tuyển...

Xem tiếp
Lịch thi tuyển sinh sau đại học năm 2022

Lịch thi tuyển sinh sau đại học năm 2022

Căn cứ Công văn số 4049/ĐHQGHN-ĐT ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc đồng ý cho Trường Đại học Y Dược tổ chức thi tuyển sinh sau đại học năm 2022 vào ngày 03-04/12/2022, Trường Đại học Y Dược thông báo lịch thi tuyển sinh sau đại học năm 2022.

Xem tiếp