+84-4-37450188

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2021

Ngày: 31/12/2020 19:21

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
         
 
 
     
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN SINH SĐH ĐỢT 1 NĂM 2021

 

STT SBD Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành ĐKDT Phòng thi buổi thi thứ nhất Phòng thi buổi thi thứ hai Phòng thi buổi thi tiếng anh ĐTƯT Lý do miễn NN Bổ túc KT Ghi chú
1 18001 Bùi Thị Mai Anh Nữ 17/06/1994 Hà Tĩnh Nhi khoa Phòng 01  Phòng 01  Phòng 01         
2 18002 Đào Thị Mai Anh Nữ 20/07/1995 Hưng Yên Nhi khoa Phòng 01 Phòng 01 Phòng 01        
3 18003 Nguyễn Sóng Biển Nam 14/01/1985 Hưng Yên Nhi khoa Phòng 01  Phòng 01  Phòng 01         
4 18004 Lê Thị Thu Dung Nữ 07/04/1990 Ninh Bình Nhi khoa Phòng 01 Phòng 01 Phòng 01        
5 18005 Lê Văn Giang Nam 15/12/1988 Thái Bình Nhi khoa Phòng 01 Phòng 01 Phòng 01   B1    
6 18006 Nguyễn Việt Hải Nam 18/12/1987 Hà Nội Nhi khoa Phòng 01 Phòng 01 Phòng 01        
7 18007 Trần Thị Mỹ Hạnh Nữ 04/03/1993 Vĩnh Phúc Nhi khoa Phòng 01 Phòng 01 Phòng 01   CCNN Bậc 4    
8 18008 Dõan Thị Hương Hảo Nữ 08/09/1988 Hà Nội Nhi khoa Phòng 01 Phòng 01 Phòng 01        
9 18009 Tạ Thị Hiền Nữ 25/12/1990 Hà Nam Nhi khoa Phòng 01 Phòng 01 Phòng 01        
10 18010 Phạm Thị Thu Huyền Nữ 18/11/1991 Thái Bình Nhi khoa Phòng 01 Phòng 01 Phòng 01        
11 18011 Hồ Thị Lan Nữ 20/10/1991 Nghệ An Nhi khoa Phòng 01 Phòng 01 Phòng 01        
12 18012 Trần Thùy Linh Nữ 27/12/1993 Ninh Bình Nhi khoa Phòng 01 Phòng 01 Phòng 01        
13 18013 Tống Duy Phúc Nam 05/04/1991 Thái Bình Nhi khoa Phòng 01 Phòng 01 Phòng 01        
14 18014 Nguyễn Thị Tâm Nữ 18/03/1990 Nghệ An Nhi khoa Phòng 01 Phòng 01 Phòng 01        
15 18015 Bùi Thị Thảo Nữ 25/05/1995 Nghệ An Nhi khoa Phòng 01 Phòng 01 Phòng 01        
16 18016 Nguyễn Văn Thịnh Nam 20/02/1988 Hà Nội Nhi khoa Phòng 01 Phòng 01 Phòng 01        
17 18017 Nguyễn Văn Thoại Nam 29/05/1989 Hưng Yên Nhi khoa Phòng 01 Phòng 01 Phòng 01        
18 18018 Vũ Thị Thu Trang Nữ 02/11/1991 Thái Bình Nhi khoa Phòng 01 Phòng 01 Phòng 01        
19 18019 Nguyễn Hữu Trung Nam 19/02/1993 Hải Dương Nhi khoa Phòng 01 Phòng 01 Phòng 01        
20 18020 Cao Nguyên Trường Nam 24/10/1991 Nghệ An Nhi khoa Phòng 01 Phòng 01 Phòng 01        
21 18021 Phạm Đình Tuấn Nam 09/02/1992 Tuyên Quang Nhi khoa Phòng 01 Phòng 01 Phòng 01        
22 18022 Dương Thị Hồng Vân Nữ 20/05/1993 Khác Nhi khoa Phòng 01 Phòng 01 Phòng 01        
23 18023 Nguyễn Thái Đạt Nam 27/10/1993 Hà Nội Mắt Phòng 02 Phòng 02 Phòng 01   Ielts 7.0    
24 18024 Phạm Chu Long Gia Nam 02/09/1993 Quảng Ninh Mắt Phòng 02 Phòng 02 Phòng 01        
25 18025 Nguyễn Đức Nam Nam 04/11/1990 Bắc Ninh Mắt Phòng 02 Phòng 02 Phòng 01        
26 18026 Vũ Hồng Phong Nam 01/07/1994 Hải Dương Mắt Phòng 02 Phòng 02 Phòng 01   B1    
27 18027 Phạm Minh Quyền Nam 04/05/1987 Hải Dương Mắt Phòng 02 Phòng 02 Phòng 01   B1    
28 18028 Nguyễn Thị Thảo Nữ 24/05/1987 Tuyên Quang Mắt Phòng 02 Phòng 02 Phòng 01   B1    
29 18029 Võ Phi Yến Nữ 08/11/1983 Hà Nội Mắt Phòng 02 Phòng 02 Phòng 01        
30 18030 Võ Thị Minh Hảo Nữ 10/01/1987 Nghệ An Răng - Hàm - Mặt Phòng 03 Phòng 02 Phòng 01        
31 18031 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 01/02/1987 Hà Nội Răng - Hàm - Mặt Phòng 03 Phòng 02 Phòng 01   B1    
32 18032 Đỗ Trọng Hiếu Nam 02/08/1989 Bình Định Răng - Hàm - Mặt Phòng 03 Phòng 02 Phòng 01        
33 18033 Ngô Thị Huyền Nữ 16/01/1987 Hà Nội Răng - Hàm - Mặt Phòng 03 Phòng 02 Phòng 01        
34 18034 Nguyễn Thị Thu Hường Nữ 29/04/1991 Hà Nội Răng - Hàm - Mặt Phòng 03 Phòng 02 Phòng 01        
35 18035 Khà Thị Lệ Nữ 06/04/1987 Hoà Bình Răng - Hàm - Mặt Phòng 03 Phòng 02 Phòng 01        
36 18036 Nguyễn Thùy Linh Nữ 25/01/1989 Hải Phòng Răng - Hàm - Mặt Phòng 03 Phòng 02 Phòng 01        
37 18037 Tăng Văn Ngọc Nam 21/01/1994 Nghệ An Răng - Hàm - Mặt Phòng 03 Phòng 02 Phòng 01        
38 18038 Nguyễn Hùng Phong Nam 14/10/1988 Thanh Hóa Răng - Hàm - Mặt Phòng 03 Phòng 02 Phòng 01        
39 18039 Đặng Minh Quang Nam 06/05/1987 Hà Nội Răng - Hàm - Mặt Phòng 03 Phòng 02 Phòng 01        
40 18040 Nguyễn Thị Thảo Nữ 04/08/1987 Hà Nội Răng - Hàm - Mặt Phòng 03 Phòng 02 Phòng 01        
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2021