+84-4-37450188

Thông báo điểm thi SĐH đợt 1, năm 2021 và nhận đơn phúc khảo

Ngày: 12/01/2021 15:40

 

Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo điểm thi SĐH đợt 1, năm 2021 và nhận đơn phúc khảo như sau:

1. Điểm thi Sau đại học đợt 1 năm 2021 xem chi tiết tại đây

2. Nhận đơn phúc khảo:

 - Thời gian: Từ ngày 13/01/2021 đến hết ngày 28/01/2021 (Nếu thí sinh gửi theo đường thư tín thì ngày nộp đơn căn cứ theo dấu bưu điện).

 - Lệ phí chấm phúc khảo: 50.000 đ/1 môn (Hồ sơ hợp lệ nếu đã nộp đầy đủ lệ phí chấm phúc khảo).

 - Địa điểm nhận đơn: Đơn xin chấm phúc khảo gửi đến Phòng Đào tạo và Công tác học sinh - sinh viên (Phòng 303), Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, Nhà Y1, 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

=> Mẫu đơn phúc khảo tải tại đây.