+84-4-37450188

Thông báo thí sinh trúng tuyển Kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2021 của Trường Đại học Y Dược

Ngày: 25/01/2021 10:01

THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN

Kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2021 của Trường Đại học Y Dược

 

Căn cứ Thông báo số 406/TB- KYD ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Chủ nhiệm Khoa Y Dược về việc thông báo tuyển sinh sau đại học đơt 1 năm 2021;

Căn cứ kết quả thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-ĐHQGHN ngày 18 tháng 01 năm 2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc phê duyệt điểm trúng tuyển đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2021 của Trường Đại học Y Dược;

Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học, đợt 1 năm 2021 như sau:

  1. Các thí sinh có tên trong danh sách (kèm theo) đã trúng tuyển thạc sĩ trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học, đợt 1 năm 2021 của Trường Đại học Y Dược; (Xem chi tiết danh sách tại đây).
  2. Thí sinh có tên trong danh đến làm thủ tục nhập học theo giấy báo trúng tuyển của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược.

        Ghi chú:                            

- Thí sinh không đến đăng ký nhập học đúng thời hạn quy định xem như tự ý bỏ học.

- Hồ sơ và học phí sẽ không hoàn lại nếu học viên nghỉ học với bất kỳ lý do gì. 

Nơi nhận:

- Các học viên

- Lưu: VT, ĐT,L3.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký) 

 

 Lê Ngọc Thành