+84-4-37450188

Quyết định trúng tuyển Bác sĩ nội trú khoá 1

Ngày: 22/02/2022 10:00

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh và đào tạo Sau đại học năm 2021, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành quyết định công nhận trúng tuyển Bác sĩ nội trú khoá 1 cho các học viên trong danh sách kèm theo QĐ.

Quyết định 222/QĐ-ĐHYD ngày 22/02/2022 công nhận trúng tuyển Bác sĩ nội trú khoá 1 (2021  - 2024) xem tại đây