+84-4-37450188

Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2022

Ngày: 21/07/2022 09:10

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2022

Căn cứ Quyết định số 725/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 2 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Y Dược thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức hoạt động đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 19/2006/QĐ-BYT ngày 04 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành Quy chế đào tạo Bác sĩ nội trú;

Căn cứ Hướng dẫn số 248/HD–ĐHQGHN ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2022 của ĐHQGHN;

Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN thông báo tuyển sinh Sau đại học năm 2022 như sau:

1. Hình thức, thời gian đào tạo và trình độ sau khi tốt nghiệp

STT

Trình độ đào tạo

Hình thức và thời gian đào tạo

1

Thạc sĩ

Tập trung 2 năm

2

Bác sĩ nội trú

Tập trung 3 năm

 2. Thời gian tuyển sinh

Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN thi tuyển các chuyên ngành sau đại học vào ngày 29/10/2022 và ngày 30/10/2022 lịch thi tuyển chi tiết như sau:

Trình độ

Nội dung

Thời gian

- Thạc sĩ

- Bác sĩ nội trú

- Tập trung thí sinh

- Thi môn cơ sở

Sáng Thứ bảy, 6h45 ngày 29/10/2022

Thi môn cơ bản 1

Chiều Thứ bảy, 13h45 ngày 29/10/2022

Thi môn cơ bản 2

Sáng Chủ nhật , 7h20 ngày 30/10/2022

 3. Chỉ tiêu và môn thi tuyển

STT

Chuyên ngành

Chỉ tiêu

Cơ sở

Cơ bản 1

Cơ bản 2

Hình thức thi

1

Nhi khoa

15

Sinh lý

Nhi khoa

 

Tự luận

2

Mắt (Nhãn khoa)

15

Giải phẫu

Mắt

 

3

Răng Hàm Mặt

15

Giải phẫu

Răng Hàm Mặt

 

4

Ngoại khoa

15

Giải phẫu

Ngoại khoa

 

5

BSNT Ngoại khoa

07

Giải phẫu & sinh lý

Ngoại khoa & Sản khoa

Nội khoa & Nhi khoa

6

BSNT Ung thư

07

7

BSNT Nội khoa

07

8

BSNT Nhi khoa

07

9

BSNT Sản phụ khoa

07

10

BSNT Mắt (Nhãn khoa)

07

11

BSNT Tai mũi họng

07

12

BSNT Chẩn đoán hình ảnh

07

13

BSNT Gây mê hồi sức

07

4. Điều kiện thi tuyển

4.1. Điều kiện về năng lực ngoại ngữ

Ứng viên đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ của chương trình dự tuyển được minh chứng bằng một trong các văn bằng, chứng chỉ sau:

- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài, ngành sư phạm ngôn ngữ nước ngoài hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành được thực hiện bằng ngôn ngữ nước ngoài.

- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN cấp trong thời gian không quá 2 năm có chuẩn đầu ra về ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ để dự tuyển CTĐT thạc sĩ và thí sinh đã có chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng chuẩn đầu ra trước khi tốt nghiệp CTĐT trình độ đại học.

- Một trong các chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và được ĐHQGHN công nhận (phụ lục 1 và phụ lục 2), còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

4.1. Điều kiện về văn bằng, thâm niên công tác

4.1.1. Thạc sĩ

- Chuyên ngành Nhi Khoa:

Tốt nghiệp đại học chính quy ngành Y khoa, đã có chứng chỉ hành nghề Nhi khoa hoặc đã làm việc/học tập trong lĩnh vực Nhi khoa ít nhất 18 tháng kể từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày dự thi.

- Chuyên ngành Mắt (Nhãn khoa):

Tốt nghiệp đại học chính quy ngành Y khoa, có một trong các điều kiện sau:

+ Đã có chứng chỉ hành nghề Nhãn khoa.

+ Đã làm việc/học tập trong lĩnh vực Nhãn khoa ít nhất 18 tháng kể từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày dự thi.

+ Đã có chứng chỉ chuyên khoa I Nhãn khoa.

+ Có chứng chỉ bác sĩ Nhãn khoa cơ bản và có điểm tốt nghiệp loại giỏi/xuất sắc.

- Chuyên ngành Răng hàm mặt:

Tốt nghiệp đại học chính quy ngành Răng hàm mặt, có chứng chỉ hành nghề Răng hàm mặt hoặc đã làm việc/học tập trong lĩnh vực Răng hàm mặt ít nhất 18 tháng kể từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày dự thi.

- Chuyên ngành Ngoại khoa:

Tốt nghiệp đại học chính quy ngành Y khoa đã có chứng chỉ hành nghề y khoa hoặc đã làm việc/học tập trong lĩnh vực Ngoại khoa ít nhất 18 tháng kể từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày dự thi.

4.1.2. Bác sĩ nội trú chuyên ngành Ngoại khoa, Ung thư, Nội khoa, Nhi khoa, Sản phụ khoa, Mắt (Nhãn khoa), Tai mũi họng, Chẩn đoán hình ảnh, Gây mê hồi sức

- Tốt nghiệp đại học chính quy ngành Y khoa đạt loại khá trở lên trong năm dự thi tuyển (chỉ tính điểm thi tốt nghiệp lần 1).

- Trong các năm học học đại học không bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không bị dừng học tập (trừ lý do sức khỏe).

- Chỉ được đăng ký dự thi một lần duy nhất.

Lưu ý: Thí sính dự thi có bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải có giấy công nhận của Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tại thời điểm đăng ký dự thi.

4.2. Các điều kiện khác

- Đủ sức khỏe để học tập.

- Có lí lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận;

- Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ và lệ phí dự thi theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và của Trường Đại học Y Dược.

4.3. Đối tượng ưu tiên và mức ưu tiên trong tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ

4.3.1 Đối tượng ưu tiên

- Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng kí dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 (theo bảng phân chia khu vực tuyển sinh THPT quốc gia hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác, quyết định tuyển dụng hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

- Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng kí dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1.

- Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh.

- Con liệt sĩ.

- Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động.

- Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

4.3.2. Mức ưu tiên

Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên (gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng 01 điểm (thang điểm 10) cho môn thi cơ sở (sinh lý, giải phẫu).

5. Thời gian nhận hồ sơ

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 20/7/2022 đến ngày 19/10/2022.

6. Đăng ký dự thi, thời gian thi và lệ phí

6.1.  Hình thức đăng kí dự thi và nộp bản cứng dự thi

- Truy cập vào phần mềm tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN tại địa chỉ:

http://tssdh.vnu.edu.vn và thực hiện đăng kí dự thi trực tuyến theo hướng dẫn

Thời gian đăng ký:Từ  8h00 ngày 20/7/2022 đến 17h00 ngày 19/10/2022.

- Thí sinh nộp bản cứng hồ sơ tại Phòng Đào tạo & Công tác học sinh sinh viên, Phòng 303, Nhà Y1, Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ đã cho trên.

Điện thoại: 0911430050 hoặc 02437450188 (số máy lẻ 303).

- Hồ sơ đăng kí dự thi: (phụ lục 4, phụ lục 5).

- Thời gian nộp hồ sơ dự thi: Từ 8h00 ngày 20/7/2022 đến 17h00 ngày 19/10/2022.

Lưu ý: Thí sinh phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực trong các thông tin khai báo;

Thí sinh không nộp bản cứng Hồ sơ tuyển sinh và không đăng ký qua mạng sẽ không đủ điều kiện để dự thi.

6.2. Lệ phí

- Lệ phí xét duyệt hồ sơ: 60.000 đồng (Sáu mươi nghìn đồng chẵn).

- Lệ phí dự thi: 120.000/môn thi.

- Phương thức nộp tiền: thí sinh chuyển lệ phí tuyển sinh theo quy định vào tài khoản của Trường Đại học Y Dược như sau:

Thông tin chuyển tiền:

+  Tên Tài khoản: Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.

+  Số TK: 26010001425221 tại Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Mỹ Đình.

Nội dung chuyển khoản: Họ tên thí sinh_Ngày sinh_TS SĐH năm 2022_Ngành

Lệ phí tuyển sinh sau đại học năm 2022 tạm thu theo mức quy định tại Thông tư liên tịch số 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27/03/2015 của Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển và sẽ được điều chỉnh khi có văn bản quy định mới.

7. Thời gian công bố kết quả thi, thời gian đào tạo

- Thời gian công bố kết quả thi tuyển dự kiến ngày 09-11/11/2022

Thời gian nhập học dự kiến từ ngày 21/11/2022 đến ngày 06/12/2022

8. Học phí: Theo NĐ 81/2021-NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại:

+  Phòng Đào tạo & Công tác học sinh sinh viên, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội

+  Phòng 303, NhàY1, 144 Đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

+  Điện thoại: 0911430050 hoặc 02437450188 (số máy lẻ: 303)

+  Email: daotao.ump@gmail.com

+  Website: http://ump.vnu.edu.vn/ mục Tuyển sinh Sau đại học.

Thông tin chi tiết và biểu mẫu đăng ký tải tại đây