+84-4-37450188

Đề cương ôn tập sau đại học năm 2022

Ngày: 30/08/2022 09:26

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN ÔN TẬP TUYỂN SINH THẠC SĨ - BSNT(CÁC CHUYÊN NGÀNH) NĂM 2022

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh và hướng dẫn ôn tập, Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN gửi tới các bạn ứng viên đề cương hướng dẫn ôn tập, như sau:

- Đề cương ôn tập Thạc sĩ - BSNT chuyên ngành Nội khoa, xem tại đây

- Đề cương ôn tập Thạc sĩ - BSNT chuyên ngành Ngoại khoa, xem tại đây

- Đề cương ôn tập Thạc sĩ - BSNT chuyên ngành Nhi khoa, xem tại đây

- Đề cương ôn tập Thạc sĩ - BSNT chuyên ngành Nhãn khoa, xem tại đây

- Đề cương ôn tập chuyên ngành Sản khoa, xem tại đây

- Đề cương ôn tập chuyên ngành Răng Hàm Mặt, xem tại đây

- Đề cương ôn tập Môn Sinh lý, xem tại đây

- Đề cương ôn tập Môn Giải phẫu, xem tại đây