+84-4-37450188

Lịch thi tuyển sinh sau đại học năm 2022

Ngày: 19/11/2022 10:48

Căn cứ Công văn số 4049/ĐHQGHN-ĐT ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc đồng ý cho Trường Đại học Y Dược tổ chức thi tuyển sinh sau đại học năm 2022 vào ngày 03-04/12/2022.

Trường Đại học Y Dược thông báo lịch thi tuyển sinh sau đại học năm 2022 như sau:

Thời gian tổ chức thi: Ngày 03 – 04/12/2022

Địa điểm: Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Nếu thí sinh có vướng mắc cần giải đáp vui lòng gọi đến số 0911430050 hoặc 024.374540188 (số máy lẻ 303).

Chi tiết thông báo trong tệp đính kèm.