+84-4-37450188

Tin tuyển sinh

Thông báo bổ sung đối tượng tuyển sinh các ngành đào tạo thạc sĩ năm 2023

Thông báo bổ sung đối tượng tuyển sinh các ngành đào tạo thạc sĩ năm 2023

Trường đại học Y Dược, ĐHQGHN thông báo điều chỉnh bổ sung đối tượng tuyển sinh các ngành thạc sĩ Nhi khoa, Răng Hàm Mặt, Nhãn khoa, Ngoại khoa là: Cán bộ của các trường đại học Y Dược hoặc Bác sĩ của các bệnh viện thực hành chính của các trường đại học y dược được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học...

Xem tiếp
Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2023

Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2023

Căn cứ Quyết định số 725/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 2 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Y Dược thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức hoạt động đào tạo; Căn cứ Quyết định số 19/2006/QĐ-BYT ngày 04 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành Quy chế đào tạo Bác sĩ nội trú; Căn cứ Hướng dẫn số 556/HD–ĐHQGHN...

Xem tiếp