Disable Preloader

Khoa trực thuộc

KHOA Y
KHOA Y

Năm thành lập: 2023
Tên Tiếng Việt: Khoa Y
Tên Tiếng Anh:
Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa điểm hiện tại: Nhà Y1, 144 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Chi tiết
KHOA DƯỢC
KHOA DƯỢC

Năm thành lập: 2023
Tên Tiếng Việt: Khoa Dược
Tên Tiếng Anh:
Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa điểm hiện tại: Nhà Y1, 144 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Chi tiết
KHOA RĂNG HÀM MẶT
KHOA RĂNG HÀM MẶT

Năm thành lập: 2022
Tên Tiếng Việt: Khoa Răng Hàm Mặt
Tên Tiếng Anh: School of Dentistry
Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa điểm hiện tại: Nhà Y2, G6 (cổng 2B Phạm Văn Đồng), 144 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Chi tiết