Disable Preloader

Phòng, đơn vị chức năng

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP
PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

Trưởng phòng: ThS. Trần Văn Thanh
Địa chỉ: Phòng 310, Nhà Y1, 144 Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
ĐT: 024.37450188 số máy lẻ 310/320
Email: hcth.ump@vnu.edu.vn - thanhtv.ump@vnu.eduvn

Chi tiết