Disable Preloader

Cán bộ, giảng viên

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TÍNH ĐẾN NGÀY 01/10/2023

STT Họ tên Giới tính Phòng/ban
/TT/BM
Chức vụ Chuyên ngành Trình độ đào tạo Học hàm
A HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
1 Đinh Đoàn Long Nam Hội đồng trường Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Bí thư Đảng ủy Di truyền học TS PGS
B BAN GIÁM HIỆU
1 Lê Ngọc Thành Nam Ban Giám hiệu Hiệu trưởng Y học TS GS
2 Phạm Như Hải Nam Ban Giám hiệu Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng RHM TS PGS
3 Nguyễn Thanh Hải Nam Ban Giám hiệu Phó Hiệu trưởng, Trưởng BM BC & CNDP Bào chế TS GS
4 Trịnh Hoàng Hà Nam BM YDCĐ-YDP Giám đốc BV ĐHQGHN, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHYD
Phó Trưởng BM Y Dược CĐ - YDP
Y tế CC TS PGS
C CÁC PHÒNG BAN, TRUNG TÂM
I PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP
1 Trần Văn Thanh Nam Phòng HCTH Trưởng phòng HCTH Địa lý học ThS  
2 Nguyễn Văn Hải Nam Phòng HCTH   Lái xe    
3 Hoàng Cao Cường Nam Phòng HCTH   QTKD ThS  
4 Nguyễn Thị Duyên Nữ Phòng HCTH   Quản lý Giáo dục ThS  
5 Nguyễn Văn Luận Nam Phòng HCTH        
6 Nguyễn Đức Thắng Nam Phòng HCTH   Công nghệ thông tin ThS  
7 Nguyễn Thị Hiền Nữ Phòng HCTH   Khoa học CN  
II PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
1 Lê Minh Kỳ Nam BM Tai mũi họng Trưởng Phòng TCCB TMH TS PGS
2 Lê Thị Hằng Nữ BM Phục hồi chức năng Phó Trưởng phòng TCCB, Phó Trưởng BM Phục hồi chức năng Y học TS  
3 Đào Kim Thủy Nữ Phòng TCCB   Quản trị nhân lực ThS  
4 Nguyễn Thị Yến Nữ Phòng TCCB   Quản trị nhân lực CN  
5 Vũ Thị Soan Nữ Phòng TCCB   Quản trị kinh doanh ThS  
6 Trần Thị Lâm Nữ Phòng TCCB   Luật ThS  
7 Trần Thị Thảo Nữ Phòng TCCB   Luật CN  
8 Trần Công Thành Nam Phòng TCCB   Chỉ huy Tham mưu lục quân CN  
III PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
1 Ngô Lan Anh Nữ Phòng KHTC Trưởng phòng KHTC,
Kế toán trưởng
Kế toán ThS  
2 Phạm Quyết Thắng Nam Phòng KHTC   KT-DNTCTM CN  
3 Trịnh Hồng Minh Nữ Phòng KHTC   Kế toán CN  
4 Lê Thị Ngọc Lan Nữ Phòng KHTC   Kế toán CN  
5 Đỗ Thị Thanh Nga Nữ Phòng KHTC   Kế toán CN  
IV PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN
1 Nguyễn Thành Trung Nam Phòng ĐT-CTHSSV Phó Trưởng phòng Phụ trách Phòng ĐT-CTHSSV YHCT TS  
2 Nguyễn Đắc Dũng Nam Phòng ĐT-CTHSSV Phó Trưởng phòng ĐT-CTHSSV QLGD ThS  
3 Nguyễn Thị Hoàng Anh Nữ Phòng ĐT-CTHSSV Phó Trưởng phòng ĐT-CTHSSV Kỹ thuật hoá học TS  
4 Nguyễn Thị Hồng Loan Nữ Phòng ĐT-CTHSSV   QLGD CN  
5 Nguyễn Huy Mỹ Hạnh Nữ Phòng ĐT-CTHSSV   QLGD CN  
6 Nguyễn Thị Hiền Nữ Phòng ĐT-CTHSSV   Quản lý Giáo dục ThS  
7 Vũ Thị Giang Nữ Phòng ĐT-CTHSSV   CN Kỹ thuật hoá học KS  
8 Nguyễn Việt Nga Nữ Phòng ĐT-CTHSSV   Báo chí học ThS  
9 Đoàn Thủy Tiên Nữ Phòng ĐT-CTHSSV   Kế toán ThS  
10 Phạm Hằng Nga Nữ Phòng ĐT-CTHSSV   Dược học DS  
11 Trịnh Hải Hiền Nữ Phòng ĐT-CTHSSV   Quản trị kinh doanh ThS  
V PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN
1 Vũ Thị Thơm Nữ BM YDHCS Trưởng BM YDHCS kiêm Trưởng phòng QLKH - HTPT Y Sinh học TS PGS
2 Dương Quốc Chính Nam BM HH-TM Phó Trưởng BM HH-TM kiêm Phó Trưởng Phòng QLKH-HTPT Sinh học phân tử Y sinh TSKH  
3 Nguyễn Hoàng Long Nam Phòng QLKH-HTPT   Dược học ThS  
4 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ Phòng QLKH-HTPT   Quốc tế học CN  
5 Phạm Thị Thu Trang Nữ Phòng QLKH-HTPT   Thư viện - Thông tin ThS  
6 Nguyễn Xuân Giang Nam Phòng QLKH-HTPT   Công nghệ thông tin CN  
7 Trần Thị Ngọc Linh Nữ Phòng QLKH-HTPT   Báo chí CN  
8 Đoàn Ngọc Đức Nam Phòng QLKH-HTPT   Quản lý giáo dục ThS  
VI TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
1 Nguyễn Tuấn Sơn Nam BM Tai mũi họng Phó Giám đốc Phụ trách TT KT-ĐBCLGD Tai mũi họng TS  
2 Trần Thị Khánh Linh Nữ TT KT- ĐBCLGD   Kế toán CN  
3 Hồ Thị Phương Nữ TT KT- ĐBCLGD   Quản trị kinh doanh ThS  
4 Phạm Phi Oanh Nữ TT KT- ĐBCLGD   Y học hàng không BSCK I  
5 Nguyễn Thị Phương Thanh Nữ TT KT-ĐBCLGD   CNTT ThS  
6 Nguyễn Thị Lan Hương Nữ TT KT-ĐBCLGD   Đông phương học CN  
7 Phạm Thị Yến Nữ TT KT-ĐBCLGD   ĐBCL CN  
VII TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI
1 Phạm Trung Kiên Nam Trung tâm ĐT theo NCXH Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội Y học TS PGS
2 Nguyễn Tuấn Sơn Nam BM Tai mũi họng Phó Giám đốc Phụ trách TT KT-ĐBCLGD Tai mũi họng TS  
3 Vũ Thị Phượng Nữ Trung tâm ĐT theo NCXH     CN  
VIII PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT
1 Trịnh Đình Hải Nam BM Nha chu Trưởng phòng khám Răng Hàm Mặt
Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt kiêm Trưởng BM Nha chu
Răng Hàm Mặt TS GS
2 Nguyễn Cao Thắng Nam BM Cấy ghép Implant Phó Trưởng phòng khám Răng Hàm Mặt Răng Hàm Mặt BSCKII  
3 Trần Thị Màn Nữ Phòng khám RHM   Điều dưỡng  
4 Bùi Thị Phương Anh Nữ Phòng khám RHM   Điều dưỡng  
5 Lê Thị Bích Thuận Nữ Phòng khám RHM Phụ trách bộ phận KHTC, Phòng khám RHM QL Hành chính công ThS  
6 Nguyễn Thùy Dương Nữ Phòng khám RHM   Tài chính ngân hàng CN  
7 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ Phòng khám RHM   Kế toán CN  
8 Vũ Minh Tùng Nam Phòng khám RHM   Điều dưỡng  
9 Phạm Khánh Linh Nữ Phòng khám RHM   Tài chính ngân hàng CN  
D CÁC BỘ MÔN
I BỘ MÔN Y DƯỢC HỌC CƠ SỞ
1 Vũ Thị Thơm Nữ BM YDHCS Trưởng BM YDHCS kiêm Trưởng phòng QLKH - HTPT Y Sinh học TS PGS
2 Đào Huyền Quyên Nam BM YDHCS Phó Trưởng khoa Hóa sinh, BV Bạch Mai kiêm Phó Trưởng BM Y Dược học cơ sở Hóa sinh TS  
3 Nguyễn Thị Phương Lan Nữ BM YDHCS   Dị ứng miễn dịch TS  
4 Lê Ngọc Anh Nam BM YDHCS   Y sinh học phân tử TS  
5 Phạm Thị Hồng Nhung Nữ BM YDHCS Phó TP Xét nghiệm thuộc Trung tâm NCPTKHCN-DVKTYD Sinh học TS  
6 Vũ Vân Nga Nữ BM YDHCS   Hóa sinh ThS  
7 Đỗ Thị Quỳnh Nữ BM YDHCS   Mô Phôi thai học ThS  
8 Nguyễn Thị Thuý Mậu Nữ BM YDHCS   Miễn Dịch ThS  
9 Hán Minh Thủy Nữ BM YDHCS   Hóa sinh Y học ThS.BSNT  
10 Đỗ Thị Lệ Hằng Nữ BM YDHCS   Sinh học Thực nghiệm ThS  
11 Trần Tiến Đạt Nam BM YDHCS   Hóa sinh
ThS. BSNT
 
12 Hồ Mỹ Dung Nữ BM YDHCS   Dược lý ThS.BSNT  
13 Lê Thị Minh Phương Nữ BM YDHCS Phó TP Xét nghiệm thuộc Trung tâm NCPTKHCN-DVKTYD Khoa học y sinh ThS.BSNT  
14 Trần Mai Linh Nữ BM YDHCS   Hóa sinh y học BSNT  
15 Phạm Xuân Đà Nam BM YDHCS   Y khoa TS PGS
16 Phạm Thị Thúy An Nữ BM YDHCS   Công nghệ sinh học ThS  
II BỘ MÔN Y DƯỢC CỘNG ĐỒNG VÀ Y DỰ PHÒNG
1 Vũ Ngọc Hà Nam BM YDCĐ-YDP Phó Trưởng Phụ trách BM YDCĐ-YDP Y xã Hội học TS  
2 Trịnh Hoàng Hà Nam BM YDCĐ-YDP Giám đốc BV ĐHQGHN, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHYD
Phó Trưởng BM Y Dược CĐ - YDP
Y tế CC TS PGS
3 Đặng Đức Nhu Nam BM YDCĐ-YDP   Khoa học sức khỏe TS PGS
4 Bùi Thị Xuân Nữ BM YDCĐ-YDP   Dược học TS  
5 Mạc Đăng Tuấn Nam BM YDCĐ-YDP   YTCC TS  
6 Hoàng Minh Tuấn Nam BM YDCĐ-YDP   Dược lý Dược lâm sàng ThS  
7 Nguyễn Thị Lệ Hà Nữ BM YDCĐ-YDP   YTCC TS  
8 Nguyễn Ngọc Nghĩa Nam BM YDCĐ-YDP   Vệ sinh Xã hội học và Tổ chức y tế TS  
9 Lương Thị Phương Lan Nữ BM YDCĐ-YDP   Y tế công cộng TS  
10 Nguyễn Thị Quỳnh Nữ BM YDCĐ-YDP   Y học dự phòng ThS.BSNT  
11 Trần Mỹ Hương Nữ BM YDCĐ-YDP   Y tế công cộng ThS  
III BỘ MÔN SẢN PHỤ KHOA
1 Nguyễn Duy Ánh Nam BM Sản PK Giám đốc BV Phụ sản HN kiêm Trưởng BM Sản phụ khoa Sản phụ khoa TS GS
2 Vũ Văn Du Nam BM Sản PK Phó Giám đốc BV Phụ sản TW kiêm Phó Trưởng BM Sản phụ khoa Sản phụ khoa TS PGS
3 Nguyễn Ngọc Minh Nam BM Sản PK   Sản phụ khoa TS PGS
4 Trương Quang Vinh Nam BM Sản PK   Sản phụ khoa ThS  
5 Lương Hoàng Thành Nam BM Sản PK   Sản ThS.BSNT  
6 Lê Văn Đạt Nam BM Sản PK   Sản ThS.BSNT  
7 Đinh Thị Thu Trang Nữ BM Sản PK   Sản phụ khoa ThS.BSNT  
IV BỘ MÔN NHI KHOA
1 Trần Minh Điển Nam BM Nhi khoa Giám đốc BV Nhi TW kiêm Trưởng BM Nhi Nhi TS PGS
2 Nguyễn Thu Hương Nữ BM Nhi khoa Trưởng Khoa Thận và lọc máu, BV Nhi TW kiêm Phó Trưởng BM Nhi Nhi TS  
3 Trần Đắc Đại Nam BM Nhi khoa Trưởng khoa Tim Trẻ em, Trung tâm Tim mạch, BV E kiêm Phó Trưởng BM Nhi Nhi TS  
4 Phạm Văn Đếm Nam BM Nhi khoa   Nhi TS  
5 Trần Thị Vân Anh Nữ BM Nhi khoa   Nhi khoa ThS.BSNT  
V BỘ MÔN LIÊN CHUYÊN KHOA
1 Lê Thị Luyến Nữ BM LCK Trưởng BM Liên chuyên khoa Lao TS PGS
2 Đồng Văn Thành Nam BM LCK Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, BV Bạch Mai kiêm Phó Trưởng BM Liên chuyên khoa Nội Tim mạch TS  
3 Bùi Thị Thu Hoài Nữ BM LCK   Truyền nhiễm TS  
4 Nguyễn Thị Kim Tiên Nữ BM LCK   Y đa Khoa BS  
5 Hoàng Hồng Mạnh Nam BM LCK   Y đa Khoa BS  
6 Nguyễn Trần Hải Ánh Nữ BM LCK   Y đa khoa BS  
VI BỘ MÔN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
1 Đỗ Chí Hùng Nam BM Phục hồi chức năng Trưởng BM Phục hồi chức năng Phục hồi chức năng TS  
2 Lê Thị Hằng Nữ BM Phục hồi chức năng Phó Trưởng phòng TCCB, Phó Trưởng BM Phục hồi chức năng Y học TS  
3 Đỗ Đào Vũ Nam BM Phục hồi chức năng Phó Giám đốc TT Phục hồi chức năng, Bệnh viện Bạch Mai kiêm Phó Trưởng BM Phục hồi chức năng Phục hồi chức năng TS PGS
VII BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG VÀ HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG
1 Nguyễn Trần Thủy Nam BM ĐD-HLKN Giám đốc TT Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch lồng ngực, BV E kiêm Trưởng BM Điều dưỡng và Huấn luyện kỹ năng Y học TS  
2 Nguyễn Thế Bình Nam BM ĐD-HLKN Phó Trưởng phòng TCCB, BV E kiêm Phó Trưởng BM Điều dưỡng và Huấn luyện kỹ năng Quản lý BV ThS  
3 Phan Thảo Nguyên Nam BM ĐD-HLKN Phó Giám đốc BV, Trưởng Khoa Nội Tim mạch người lớn, BV E kiêm Phó Trưởng BM Điều dưỡng và Huấn luyện kỹ năng Nội khoa TS  
4 Nguyễn Thị Nguyệt Nữ BM ĐD-HLKN   Điều dưỡng TS  
5 Đinh Thị Yến Nữ BM ĐD-HLKN   Điều dưỡng ThS  
6 Nguyễn Minh Thành Nam BM ĐD-HLKN   Điều dưỡng CN  
7 Nguyễn Thị Dân Nữ BM ĐD-HLKN   Điều dưỡng ThSKH  
8 Nguyễn Xuân Bình Nam BM ĐD-HLKN   Y khoa TS  
9 Nguyễn Thị Khuyến Nữ BM ĐD-HLKN   Điều dưỡng ThS  
10 Nguyễn Thị Thủy Nữ BM ĐD-HLKN   Điều dưỡng ThS  
VIII BỘ MÔN CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
1 Nguyễn Văn Sơn Nam BM CĐHA Trưởng BM CĐHA CĐHA TS PGS
2 Lê Thanh Dũng Nam BM CĐHA Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, BV Hữu nghị Việt Đức kiêm Phó Trưởng BM Chẩn đoán hình ảnh Chẩn đoán hình ảnh TS  
3 Tạ Đình Văn Nam BM CĐHA   KTHA Y học CN  
4 Đinh Việt Khôi Nam BM CĐHA   CĐHA  
IX BỘ MÔN TAI MŨI HỌNG
1 Võ Thanh Quang Nam BM Tai mũi họng Nguyên Giám đốc BV Tai mũi họng TW kiêm Trưởng BM Tai mũi họng Tai mũi họng TS PGS
2 Lê Thanh Hải Nam BM Tai mũi họng Viện trưởng Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế kiêm Phó Trưởng BM Tai mũi họng Tai mũi họng TS  
3 Nguyễn Tuyết Xương Nam BM Tai mũi họng Trưởng khoa Tai mũi họng, BV Nhi Trung ương kiêm Phó Trưởng BM Tai mũi họng Tai mũi họng TS PGS
4 Đoàn Thị Hồng Hoa Nữ BM Tai mũi họng Phó Trưởng BM Tai mũi họng Tai mũi họng TS PGS
5 Nguyễn Như Đua Nam BM Tai mũi họng   Tai mũi họng TS  
6 Nguyễn Lê Hoa Nữ BM Tai mũi họng   Tai mũi họng TS  
7 Nguyễn Tuấn Sơn Nam BM Tai mũi họng Phó Giám đốc Phụ trách TT KT-ĐBCLGD Tai mũi họng TS  
8 Phùng Thị Hòa Nữ BM Tai mũi họng   Tai mũi họng TS  
9 Lê Minh Kỳ Nam BM Tai mũi họng Trưởng Phòng TCCB TMH TS PGS
X BỘ MÔN NHÃN KHOA
1 Nguyễn Xuân Hiệp Nam BM Nhãn khoa Giám đốc BV Mắt TW kiêm Trưởng BM Nhãn khoa Nhãn khoa TS PGS
2 Phạm Ngọc Đông Nam BM Nhãn khoa Phó Giám đốc BV Mắt TW kiêm Phó Trưởng BM Nhãn khoa Nhãn khoa TS PGS
3 Bùi Thị Vân Anh Nữ BM Nhãn khoa Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo, BV Mắt TW kiêm Phó Trưởng BM Nhãn khoa Nhãn khoa TS PGS
4 Nguyễn Thanh Vân Nữ BM Nhãn khoa   Mắt TS  
5 Nguyễn Quỳnh Hoa Nữ BM Nhãn khoa   Mắt ThS  
XI BỘ MÔN BỆNH HỌC
1 Đặng Văn Dương Nam BM Bệnh học Hội đồng Cố vấn chuyên môn, Chuyên gia Giải phẫu bệnh, Khoa Giải phẫu bệnh, BV E kiêm Trưởng BM Bệnh học Y học TS GS
2 Phạm Văn Tuyến Nam BM Bệnh học Giám đốc TT Giải phẫu bệnh Tế bào học, BV Bạch Mai kiêm Phó Trưởng BM Bệnh học Giải phẫu bệnh TS  
3 Đặng Trần Tiến Nam BM Bệnh học Phó Trưởng BM Bệnh học Giải phẫu bệnh TS  
4 Trần Thị Hồng Ngọc Nữ BM Bệnh học   Y đa khoa ThS  
5 Nguyễn Phương Hoa Nữ BM Bệnh học   Y đa khoa BS  
6 Trần Thị Ngọc Anh Nữ BM Bệnh học   Xét nghiệm y học CN  
XII BỘ MÔN TÂM THẦN VÀ TÂM LÝ HỌC LÂM SÀNG
1 Nguyễn Hữu Chiến Nam BM TT-TLHLS Trưởng BM TT-TLHLS Tâm thần học TS  
2 Trần Thu Hương Nữ BM TT-TLHLS Trưởng phòng Thực nghiệm giám định xh, Trường Đại học KHXH&NV kiêm Phó Trưởng BM Tâm thần và Tâm lý học lâm sàng Tâm lý học TS PGS
3 Cao Văn Tuân Nam BM TT-TLHLS Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, BV Tâm thần TW 1 kiêm Phó Trưởng BM Tâm thần và Tâm lý học lâm sàng Tâm lý học lâm sàng TS  
4 Nguyễn Viết Chung Nam BM TT-TLHLS   Tâm thần ThS.BSNT  
5 Phạm Thị Quỳnh Nữ BM TT-TLHLS   Tâm thần ThS.BSNT  
XIII BỘ MÔN HUYẾT HỌC VÀ TRUYỀN MÁU
1 Bạch Quốc Khánh Nam BM HH-TM Nguyên Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu TW kiêm Trưởng BM Huyết học và Truyền máu Y học TS  
2 Nguyễn Ngọc Dũng Nam BM HH-TM Trưởng khoa Tế bào - Tổ chức học, Viện Huyết học và Truyền máu TW kiêm Phó Trưởng BM Huyết học và Truyền máu Y khoa TS  
3 Dương Quốc Chính Nam BM HH-TM Phó Trưởng BM HH-TM kiêm Phó Trưởng Phòng QLKH-HTPT Sinh học phân tử Y sinh TSKH  
XIV BỘ MÔN UNG THƯ VÀ Y HỌC HẠT NHÂN
1 Mai Trọng Khoa Nam BM UT-YHHN Nguyên Phó Giám đốc BV Bạch Mai, Nguyên Giám đốc TT Y học hạt nhân và Ung bướu, BV Bạch Mai kiêm Trưởng BM Ung thư và Y học hạt nhân Ung thư TS GS
2 Phạm Cẩm Phương Nữ BM UT-YHHN Giám đốc TT Y học hạt nhân và Ung bướu, BV Bạch Mai kiêm Phó Trưởng BM Ung thư và Y học hạt nhân Ung thư TS PGS
3 Ngô Thanh Tùng Nam BM UT-YHHN   Ung thư TS PGS
4 Nguyễn Thị Loan Nữ BM UT-YHHN   Kế toán CN  
XV BỘ MÔN DINH DƯỠNG LÂM SÀNG VÀ Y HỌC GIA ĐÌNH
1 Nguyễn Đỗ Huy Nam BM DDLS-YHGĐ Giám đốc TT Đào tạo Dinh dưỡng và Thực phẩm, Viện Dinh dưỡng Quốc gia kiêm Trưởng BM Dinh dưỡng lâm sàng và Y học gia đình Dinh dưỡng TS PGS
2 Trần Thúy Nga Nữ BM DDLS-YHGĐ Trưởng khoa Vi chất dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia kiêm Phó Trưởng BM Dinh dưỡng lâm sàng và Y học gia đình Dinh dưỡng TS PGS
3 Hoàng Thị Thảo Nghiên Nữ BM DDLS-YHGĐ   Dinh dưỡng ThS  
XVI BỘ MÔN NỘI
1 Nguyễn Thị Thu Hoài Nữ BM Nội Phó Viện trưởng Viện Tim mạch VN, BV Bạch Mai kiêm Trưởng BM Nội Y học TS  
2 Phạm Quốc Khánh Nam BM Nội Nguyên Phó Viện trưởng Viện Tim mạch VN, BV Bạch Mai kiêm Phó Trưởng BM Nội Y học TS PGS
3 Hoàng Thị Phượng Nữ BM Nội Phó Trưởng BM Nội Lao TS PGS
4 Huỳnh Thị Nhung Nữ BM Nội   Nội Khoa ThS  
5 Trần Ngọc Cầm Nam BM Nội   Nội Thần kinh ThS.BSNT  
6 Nguyễn Việt Dũng Nam BM Nội   Nội Tim Mạch ThS.BSNT  
7 Trần Thị Mai Hoa Nữ BM Nội   Nội ThS.BSNT  
XVII BỘ MÔN NỘI TIÊU HÓA
1 Nguyễn Công Long Nam BM Nội Tiêu hóa Giám đốc TT Tiêu hóa-Gan mật, BV Bạch Mai kiêm Trưởng BM Nội Tiêu hóa Nội Tiêu hóa TS PGS
2 Vũ Hồng Anh Nam BM Nội Tiêu hóa Trưởng Khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu và quốc tế, BV E kiêm Phó Trưởng BM Nội Tiêu hóa Nội khoa TS  
3 Nguyễn Trường Sơn Nam BM Nội Tiêu hóa TT Tiêu hóa-Gan mật, BV Bạch Mai kiêm Phó Trưởng BM Nội Tiêu hóa Nội khoa TS  
4 Lê Vân Anh Nữ BM Nội Tiêu hóa   Nội khoa
ThS. BSNT
 
5 Nguyễn Văn Khanh Nam BM Nội Tiêu hóa   Nội khoa
ThS. BSNT
 
6 Trịnh Thị Hồng Nhung Nữ BM Nội tiêu hóa   Nội khoa ThS.BSNT  
XVIII BỘ MÔN NỘI THẦN KINH
1 Võ Hồng Khôi Nam BM Nội Thần kinh Giám đốc TT Thần kinh, Trưởng phòng Cấp cứu và Hồi sức tích cực Thần kinh, BV Bạch Mai kiêm Trưởng BM Nội Thần kinh Y học TS  
2 Phan Văn Đức Nam BM Nội Thần kinh Phó Giám đốc TT Thần kinh, BV Bạch Mai kiêm Phó Trưởng BM Nội Thần kinh Y học TS  
3 Nguyễn Văn Tuận Nam BM Nội Thần kinh Khoa Thần kinh, BV Bạch Mai kiêm Phó Trưởng BM Nội Thần kinh Thần kinh TS  
4 Đoàn Xuân Trường Nam BM Nội Thần kinh   Thần kinh BSCKII  
5 Nguyễn Huệ Linh Nữ BM Nội thần kinh   Thần kinh ThS.BSNT  
XIX BỘ MÔN NỘI CƠ XƯƠNG KHỚP
1 Đặng Hồng Hoa Nữ BM Nội CXK Nguyên Trưởng Khoa Cơ xương khớp, BV E kiêm Trưởng BM Nội Cơ Xương Khớp Y học TS PGS
2 Nguyễn Thị Như Hoa Nữ BM Nội CXK Bác sỹ Khoa Cơ Xương Khớp, BV Bạch Mai giữ chức vụ Phó Trưởng BM Nội Cơ Xương Khớp Y học TS  
3 Trần Nam Chung Nam BM Nội CXK Phó Trưởng khoa Cơ xương khớp, BV E kiêm Phó Trưởng BM Nội Cơ Xương Khớp Nội khoa ThS  
XX BỘ MÔN NỘI NỘI TIẾT
1 Lê Quang Toàn Nam BM Nội Nội tiết Trưởng Khoa Đái tháo đường, BV Nội tiết TW kiêm Trưởng BM Nội Nội tiết Y học TS  
2 Nguyễn Mạnh Hà Nam BM Nội Nội tiết Phó Trưởng khoa Nội chung, BV Nội tiết TW kiêm Phó Trưởng BM Nội Nội tiết Tim mạch TS  
XXI BỘ MÔN NGOẠI
1 Trần Bình Giang Nam BM Ngoại Giám đốc BV Hữu nghị Việt Đức kiêm Trưởng BM Ngoại Y học TS GS
2 Phạm Hoàng Hà Nam BM Ngoại Trưởng khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, Trưởng phòng Đào tạo, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, BV Hữu nghị Việt Đức kiêm Phó Trưởng BM Ngoại Ngoại-Tiêu hóa TS PGS
3 Dương Trọng Hiền Nam BM Ngoại Trưởng Khoa Phẫu thuật cấp cứu Tiêu hóa, BV Hữu nghị Việt Đức kiêm Phó Trưởng BM Ngoại Ngoại TS  
4 Trần Quốc Tuấn Nam BM Ngoại   Ngoại khoa BS  
5 Hoàng Phúc Thanh Nam BM Ngoại   Ngoại khoa ThS.BSNT  
6 Phạm Quang Thái Nam BM Ngoại   Ngoại khoa ThS.BSNT  
7 Đỗ Tuấn Anh Nam BM Ngoại   Ngoại khoa TS  
XXII BỘ MÔN NGOẠI THẦN KINH
1 Lê Hồng Nhân Nam BM Ngoại Thần kinh Trưởng BM Ngoại Thần kinh Y học TS  
2 Ngô Mạnh Hùng Nam BM Ngoại Thần kinh Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh II, BV Hữu nghị Việt Đức kiêm Phó Trưởng BM Ngoại Thần kinh Y khoa TS PGS
3 Nguyễn Duy Tuyển Nam BM Ngoại Thần kinh Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh II, BV Hữu nghị Việt Đức kiêm Phó Trưởng BM Ngoại Thần kinh Ngoại thần kinh sọ não TS  
4 Bùi Tiến Nguyện Nam BM Ngoại Thần kinh   Ngoại khoa
ThS. BSNT
 
XXIII BỘ MÔN NGOẠI NHI
1 Phạm Duy Hiền Nam BM Ngoại Nhi Phó Giám đốc BV Nhi TW kiêm Trưởng BM Ngoại Nhi Nhi TS PGS
2 Hoàng Hải Đức Nam BM Ngoại Nhi Trưởng Khoa chỉnh hình, BV Nhi TW kiêm Phó Trưởng BM Ngoại Nhi Y học TS  
3 Nguyễn Việt Hoa Nữ BM Ngoại Nhi Trưởng khoa Phẫu thuật Nhi và trẻ sơ sinh, BV Hữu nghị Việt Đức kiêm Phó Trưởng BM Ngoại Nhi Ngoại Nhi TS PGS
4 Phan Hồng Long Nam BM Ngoại Nhi   Ngoại khoa ThS.BSNT  
XXIV BỘ MÔN NGOẠI CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH
1 Nguyễn Mạnh Khánh Nam BM Ngoại CTCH Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Trưởng Khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế và Thiệt bị Việt Đức, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kiêm Trưởng BM Ngoại Chấn thương chỉnh hình Y học TS PGS
2 Nguyễn Văn Học Nam BM Ngoại CTCH Khoa Chấn thương chỉnh hình I, BV Hữu nghị Việt Đức kiêm Phó Trưởng BM Ngoại Chấn thương chỉnh hình Ngoại khoa TS  
3 Nguyễn Trung Tuyến Nam BM Ngoại CTCH Phó Trưởng BM Ngoại Chấn thương chỉnh hình Y học TS  
4 Bùi Minh Hoàng Nam BM Ngoại CTCH   Ngoại khoa ThS.BSNT  
5 Lê Xuân Hoàng Nam BM Ngoại CTCH   Ngoại khoa
ThS. BSNT
 
XXV BỘ MÔN NGOẠI NỘI TIẾT
1 Trần Ngọc Lương Nam BM Ngoại Nội tiết Nguyên Giám đốc BV Nội tiết TW kiêm Trưởng BM Ngoại Nội tiết Y học TS PGS
2 Lê Hồng Quang Nam BM Ngoại Nội tiết Trưởng khoa Phẫu thuật Vú, BV K kiêm Phó Trưởng BM Ngoại Nội tiết Y học TS PGS
3 Nguyễn Thái Hoàng Nam BM Ngoại Nội tiết Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Điều trị Kỹ thuật cao, BV Nội tiết TW kiêm Phó Trưởng BM Ngoại Nội tiết Ngoại khoa BSCKII  
4 Phan Hoàng Hiệp Nam BM Ngoại Nội tiết Giám đốc Bệnh viện, Trưởng khoa Điều trị Kỹ thuật cao, BV Nội tiết TW kiêm Phó Trưởng BM Ngoại Nội tiết Y học TS  
XXVI BỘ MÔN NGOẠI TIM MẠCH LỒNG NGỰC
1 Nguyễn Công Hựu Nam BM Ngoại TMLN Giám đốc BV E kiêm Trưởng BM Ngoại Tim mạch Lồng ngực Y học TS  
2 Nguyễn Sinh Hiền Nam BM Ngoại TMLN Giám đốc BV Tim Hà Nội kiêm Phó Trưởng BM Ngoại Tim mạch Lồng ngực Y học TS PGS
3 Đinh Văn Lượng Nam BM Ngoại TMLN Giám đốc TT ghép phổi, BV Phổi TW kiêm Phó Trưởng BM Ngoại Tim mạch Lồng ngực Ngoại lồng ngực TS  
XXVII BỘ MÔN NGOẠI TIẾT NIỆU NAM HỌC VÀ Y HỌC GIỚI TÍNH
1 Nguyễn Quang Nam BM Ngoại TNNH-YHGT Giám đốc TT Nam học, BV Hữu nghị Việt Đức kiêm Trưởng BM Ngoại Tiết niệu - Nam học và Y học giới tính Y học TS PGS
2 Lê Nguyên Vũ Nam BM Ngoại TNNH-YHGT Phó Giám đốc TT ghép tạng, BV Hữu nghị Việt Đức kiêm Phó Trưởng BM Ngoại Tiết niệu - Nam học và Y học giới tính Y khoa TS  
3 Nguyễn Đình Liên Nam BM Ngoại TNNH-YHGT Phó Trưởng BM Ngoại Tiết niệu Nam học - Y học Giới tính Tiết niệu TS  
4 Lưu Quang Long Nam BM Ngoại TNNH-YHGT   Ngoại khoa ThS.BSNT  
5 Nguyễn Tiến Dũng Nam BM Ngoại TNNH-YHGT   Nội khoa ThS.BSNT  
6 Nguyễn Thế Thịnh Nam BM Ngoại TNNH-YHGT   Ngoại khoa
ThS. BSNT
 
XXVIII BỘ MÔN Y HỌC CỔ TRUYỀN
1 Vũ Nam Nam BM YHCT Giám đốc BV Y học Cổ truyền TW kiêm Trưởng BM Y học Cổ truyền Y học cổ truyền TS PGS
2 Trần Thái Hà Nam BM YHCT Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, BV Y học Cổ truyền TW kiêm Phó Trưởng BM Y học Cổ truyền Y học cổ truyền TS PGS
3 Phan Minh Đức Nam BM YHCT Phó Trưởng BM YHCT Y học TS  
4 Đỗ Linh Quyên Nữ BM YHCT   Y học cổ truyền TS  
5 Trần Mai Anh Nữ BM YHCT   Y học cổ truyền ThS.BSNT  
6 Nguyễn Thị Trang Nữ BM YHCT   Y học cổ truyền
ThS. BSNT
 
XXIX BỘ MÔN PHỔI
1 Nguyễn Viết Nhung Nam BM Phổi Giám đốc BV Phổi TW kiêm Trưởng BM Phổi Y học TS PGS
2 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ BM Phổi Trưởng khoa Hô hấp, BV Phổi TW kiêm Phó Trưởng BM Phổi Nội hô hấp TS  
XXX BỘ MÔN GIẢI PHẪU
1 Đỗ Anh Tiến Nam BM Giải phẫu Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch trẻ em, BV E kiêm Trưởng BM Giải phẫu Y học TS  
2 Ngô Bá Toàn Nam BM Giải phẫu Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Chấn thương chung, BV Hữu nghị Việt Đức kiêm Phó Trưởng BM Giải phẫu Chấn thương chỉnh hình TS  
3 Nguyễn Thái Hà Dương Nam BM Giải phẫu   Giải phẫu người ThS  
4 Hà Thị Thu Trang Nữ BM Giải phẫu   Điều dưỡng ThS  
5 Nguyễn Xuân Tuấn Nam BM Giải phẫu   Ung thư BSNT  
XXXI BỘ MÔN VI SINH Y HỌC VÀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN
1 Nguyễn Văn Hưng Nam BM VSYH-KSNK Trưởng khoa Vi sinh và Labo Lao chuẩn Quốc gia, BV Phổi TW kiêm Trưởng BM Vi Sinh Y học và Kiểm soát nhiễm khuẩn Vi sinh y học TS PGS
2 Đoàn Thu Hà Nữ BM VSYH-KSNK Phó Trưởng khoa Vi sinh và Labo Lao chuẩn Quốc gia, BV Phổi TW kiêm Phó Trưởng BM Vi Sinh Y học và Kiểm soát nhiễm khuẩn Vi sinh y học ThS  
3 Nguyễn Thanh Hằng Nam BM VSYH-KSNK   Vi sinh ThS  
4 Nguyễn Thanh Huyền Nữ BM VSYH-KSNK   Khoa học Y sinh ThS  
XXXII BỘ MÔN PHẪU THUẬT THỰC NGHIỆM
1 Hoàng Văn Hậu Nam BM Phẫu thuật thực nghiệm   Ngoại khoa TS  
2 Phạm Ngọc Trưởng Nam BM Phẫu thuật thực nghiệm   Y học TS  
XXXIII BỘ MÔN GÂY MÊ HỒI SỨC TÍCH CỰC NGOẠI KHOA
1 Nguyễn Quốc Kính Nam BM Gây mê Hồi sức TCNK Nguyên Giám đốc TT Gây mê và Hồi sức tích cực ngoại khoa, BV Hữu nghị Việt Đức kiêm Trưởng BM Gây mê Hồi sức tích cực Ngoại khoa Y học TS GS
2 Nguyễn Quang Bình Nam BM Gây mê Hồi sức TCNK Phó Giám đốc BV Răng Hàm Mặt TW kiêm Phó Trưởng BM Gây mê Hồi sức tích cực Ngoại khoa Gây mê hồi sức TS PGS
3 Lưu Quang Thùy Nam BM Gây mê Hồi sức TCNK Phó Giám đốc TT Gây mê và Hồi sức tích cực ngoại khoa, BV Hữu nghị Việt Đức kiêm Phó Trưởng BM Gây mê Hồi sức tích cực Ngoại khoa Gây mê hồi sức TS  
4 Đỗ Văn Lợi Nam BM Gây mê Hồi sức TCNK Trưởng Đơn vị chống đau, BV Phụ sản Trung ương kiêm Phó Trưởng BM Gây mê Hồi sức tích cực Ngoại khoa Gây mê hồi sức TS  
XXXIV BỘ MÔN HỒI SỨC CẤP CỨU
1 Đào Xuân Cơ Nam BM HSCC Giám đốc BV Bạch Mai kiêm Trưởng BM Hồi sức cấp cứu Gây mê hồi sức TS PGS
2 Đỗ Ngọc Sơn Nam BM HSCC Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, BV Bạch Mai kiêm Phó Trưởng BM Hồi sức cấp cứu Gây mê hồi sức TS PGS
XXXV BỘ MÔN Y HỌC THỂ THAO
1 Võ Tường Kha Nam BM YHTT Giám đốc BV Thể thao VN kiêm Trưởng BM Y học thể thao Y khoa TS PGS
2 Vũ Thị Thu Thủy Nữ BM YHTT Phó Giám đốc BV Thể thao VN kiêm Phó Trưởng BM Y học thể thao Nội khoa BSCKII  
3 Trần Hoàng Tùng Nam BM YHTT Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Chi dưới, BV HN Việt Đức kiêm Phó Trưởng BM Y học thể thao Y học TS  
4 Bùi Ngọc Hoàng Nam BM YHTT   Ngoại khoa ThS.BSNT  
XXXVI BỘ MÔN PHÁP Y
1 Nguyễn Đức Nhự Nam BM Pháp y Viện trưởng Viện pháp y Quốc gia kiêm Trưởng Bộ môn Pháp y Pháp y TS  
2 Nguyễn Hồng Long Nam BM Pháp y Phó Viện trưởng Viện pháp y Quốc gia kiêm Phó Trưởng Bộ môn Pháp y Pháp y TS  
XXXVII BỘ MÔN TRUYỀN NHIỄM
1 Đỗ Duy Cường Nam BM Truyền nhiễm Giám đốc TT Bệnh Nhiệt đới, BV Bạch Mai kiêm Trưởng BM Truyền nhiễm Truyền nhiễm TS PGS
2 Thân Mạnh Hùng Nam BM Truyền nhiễm Phó Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương kiêm Phó Trưởng Bộ môn Truyền nhiễm Truyền nhiễm TS  
3 Đoàn Thu Trà Nữ BM Truyền nhiễm Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, BV Bạch Mai kiêm Phó Trưởng BM Truyền nhiễm Y khoa TS  
XXXVIII BỘ MÔN ĐỘT QUỴ VÀ BỆNH LÝ MẠCH MÁU NÃO
1 Mai Duy Tôn Nam BM Đột quỵ và Bệnh lý MMN Giám đốc TT Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai kiêm Trưởng BM Đột quỵ và Bệnh lý MMN Điều trị đột quỵ TS PGS
2 Trần Anh Tuấn Nam BM Đột quỵ và Bệnh lý MMN Phó Giám đốc TT Điện quang, Bệnh viện Bạch Mai kiêm Phó Trưởng BM Đột quỵ và Bệnh lý MMN Điều trị đột quỵ TS PGS
3 Đào Việt Phương Nam BM Đột quỵ và Bệnh lý MMN Phó Giám đốc TT Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai kiêm Phó Trưởng BM Đột quỵ và Bệnh lý MMN Điều trị đột quỵ TS  
4 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ BM Đột quỵ và Bệnh lý MMN   Thần kinh BSNT  
5 Trương Thị Hoa Nữ BM Đột quỵ và Bệnh lý MMN   Y tế công cộng ThS  
XXXIX BỘ MÔN PHẪU THUẬT TẠO HÌNH, THẨM MỸ
1 Trần Thiết Sơn Nam BM Phẫu thuật, tạo hình, thẩm mỹ Giảng viên Trường Đại học Y Hà Nội kiêm Trưởng BM Phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ Phẫu thuật tạo hình TS GS
2 Nguyễn Đình Minh Nam BM Phẫu thuật, tạo hình, thẩm mỹ Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình, Thẩm mỹ, BV E kiêm Phó Trưởng BM Phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ Phẫu thuật tạo hình ThS  
3 Nguyễn Ngọc Tuấn Nam BM Phẫu thuật, tạo hình, thẩm mỹ   Phẫu thuật tạo hình ThS.BSNT  
XL BỘ MÔN PHẪU THUẬT SỌ MẶT VÀ TẠO HÌNH THẨM MỸ
1 Nguyễn Hồng Hà Nam BM Phẫu thuật Sọ mặt và THTM Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt, Tạo hình và Thẩm mỹ, BV Hữu nghị Việt Đức kiêm Trưởng BM Phẫu thuật Sọ mặt và THTM Phẫu thuật hàm mặt TS PGS
2 Trần Thị Thanh Huyền Nữ BM Phẫu thuật Sọ mặt và THTM Khoa Phẫu thuật, Tạo hình, Thẩm mỹ, Bệnh viện Việt Đức kiêm Phó Trưởng BM Phẫu thuật Sọ mặt và THTM Phẫu thuật hàm mặt ThS  
3 Vũ Đình Đề Nam BM Phẫu thuật Sọ mặt và THTM   Y đa khoa BS  
XLI BỘ MÔN Y HỌC CẤP CỨU NGOẠI VIỆN
1 Nguyễn Gia Bình Nam BM Y học cấp cứu ngoại viện Chủ tịch Hội Hồi sức Cấp cứu và Chống độc Việt Nam, Nguyên Trưởng khoa Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Bạch Mai kiêm đảm nhận nhiệm vụ Trưởng Bộ môn Y học cấp cứu ngoại viện Y học TS PGS
2 Nguyễn Đức Chính Nam BM Y học cấp cứu ngoại viện Nguyên Trưởng Khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn, Nguyên Trưởng Phòng Hợp tác quốc tế, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đảm nhận nhiệm vụ Phó Trưởng Bộ môn Bộ môn Y học cấp cứu ngoại viện Y học TS PGS
3 Nguyễn Thành Nam BM Y học cấp cứu ngoại viện Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội kiêm giữ chức vụ Phó Trưởng Bộ môn Y học cấp cứu ngoại viện Y học TS  
E KHOA DƯỢC
1 Nguyễn Minh Khởi Nam BM DL-DHCT Viện trưởng Viện Dược liệu kiêm Trưởng Khoa Dược kiêm Trưởng BM Dược liệu và Dược học cổ truyền Dược học TS PGS
2 Bùi Thanh Tùng Nam BM Dược lý Phó Trưởng khoa DượcTrưởng phòng TN Dược động học và Sinh dược học bào chế kiêm Trưởng BM Dược lý Dược lý phân tử TS PGS
I BỘ MÔN DƯỢC LÝ
1 Bùi Thanh Tùng Nam BM Dược lý Trưởng phòng TN Dược động học và Sinh dược học bào chế kiêm Trưởng BM Dược lý Dược lý phân tử TS PGS
2 Phạm Thị Nguyệt Hằng Nữ BM Dược lý Trưởng Khoa Dược lý - Sinh hóa, Viện Dược liệu kiêm Phó Trưởng BM Dược lý Dược lý - Dược lâm sàng TS PGS
3 Phan Hồng Minh Nữ BM Dược lý   DL và độc chất
ThS. BSNT
 
4 Đỗ Thị Hồng Khánh Nữ BM Dược lý   Dược học ThS  
II BỘ MÔN DƯỢC LÂM SÀNG
1 Nguyễn Trung Nghĩa Nam BM Dược lâm sàng Trưởng Khoa Dược, BV E kiêm Trưởng Bộ môn Dược lâm sàng Dược học TS  
2 Nguyễn Thị Hồng Hà Nữ BM Dược lâm sàng Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Nhi TW kiêm Phó Trưởng BM Dược lâm sàng Bào chế TS  
3 Lê Thị Uyển Nữ BM Dược lâm sàng Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Nội tiết TW kiêm Phó Trưởng BM Dược lâm sàng Dược lý - Dược lâm sàng TS  
4 Bùi Sơn Nhật Nam BM Dược lâm sàng   Dược ThS  
5 Nguyễn Thanh Tuyền Nữ BM Dược lâm sàng   DL&DLS  
6 Đặng Kim Thu Nữ BM Dược lâm sàng   Dược lý và dược lâm sàng ThS  
7 Lê Anh Tuấn Nam BM Dược lâm sàng   Dược lý và dược lâm sàng ThS  
III BỘ MÔN HÓA DƯỢC
1 Nguyễn Thị Thanh Bình Nữ BM HD Trưởng BM Hóa dược kiêm Trưởng Phòng TN HHCHCTN-TDSH Hóa Dược TS  
2 Nguyễn Văn Tài Nam BM Hóa dược Trưởng khoa Hóa thực vật, Viện Dược liệu kiêm Phó Trưởng BM Hóa dược Hóa dược TS  
3 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ BM HD   Hóa Dược - Dược liệu TS  
4 Đặng Thị Ngần Nữ BM HD   Dược học ThS  
5 Bùi Thị Thương Nữ BM HD   Dược ThS  
IV BỘ MÔN KIỂM NGHIỆM THUỐC
1 Lê Quang Thảo Nam BM Kiểm nghiệm thuốc Phó Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc kiêm Trưởng BM Kiểm nghiệm thuốc Công nghệ Dược phẩm và Bào chế thuốc TS  
2 Nguyễn Thị Hoàng Liên Nữ BM Kiểm nghiệm thuốc Phó Trưởng phòng KH và ĐT, Viện Kiểm nghiệm thuốc TW kiêm Phó Trưởng BM Kiểm nghiệm thuốc Tổ chức Quản lý Dược TS  
V BỘ MÔN DƯỢC LIỆU VÀ DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN
1 Nguyễn Minh Khởi Nam BM DL-DHCT Viện trưởng Viện Dược liệu kiêm Trưởng BM Dược liệu và Dược học cổ truyền Dược học TS PGS
2 Nguyễn Tiến Vững Nam BM DL-DHCT Nguyên Viện phó Viện Pháp y TW kiêm Phó Trưởng BM Dược liệu và Dược học Cổ truyền Dược liệu TS PGS
3 Lê Ngọc An Nam BM DL-DHCT   Hóa dược TS  
4 Nguyễn Thúc Thu Hương Nữ BM DL-DHCT   Đông Dược ThS  
5 Lê Hồng Dương Nam BM DL-DHCT   Dược học ThS  
6 Vũ Thị Tư Nữ BM DL-DHCT   Dược DS  
7 Nguyễn Thị Mai Nữ BM DL-DHCT   Phát triển thuốc ThS  
8 Hoàng Lê Sơn Nam BM DL-DHCT   Dược học TS  
VI BỘ MÔN BÀO CHẾ VÀ CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM
1 Nguyễn Thanh Hải Nam Ban Giám hiệu Phó Hiệu trưởng, Trưởng BM BC & CNDP Bào chế TS GS
2 Vũ Thị Thu Hiền Nữ BM BC-CNDP   Dược DSTC  
3 Trịnh Ngọc Dương Nam BM BC-CNDP   Công nghệ sinh học ThS  
4 Nguyễn Văn Khanh Nam BM BC-CNDP   Công nghệ Dược phẩm và Báo chế thuốc ThS  
5 Nguyễn Thị Huyền Nữ BM BC-CNDP   Công nghệ Dược phẩm và Báo chế thuốc ThS  
6 Nguyễn Thị Thúy Nữ BM BC-CNDP   Công nghệ Dược phẩm và Báo chế thuốc ThS  
7 Nguyễn Xuân Tùng Nam BM BC-CNDP   Chất lượng thuốc ThS  
VII BỘ MÔN KHOA HỌC CƠ SỞ DƯỢC
1 Phạm Xuân Viết Nam BM KHCSD Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế kiêm Trưởng BM Khoa học Cơ sở Dược Dược học TS  
2 Lê Thị Diễm Hồng Nữ BM KHCSD   Hóa sinh ThS  
3 Nguyễn Xuân Bách Nam BM KHCSD Phó Giám đốc Trung tâm NCPTKHCN-DVKTYD Dược lý Dược lâm sàng ThS  
4 Nguyễn Hải Hà Nữ BM KHCSD   Công nghệ Dược phẩm và Báo chế thuốc ThS  
VIII BỘ MÔN QUẢN LÝ KINH TẾ DƯỢC
1 Hà Văn Thúy Nam BM QL-KTD Phó Vụ trưởng Vụ BHYT, Giám đốc Ban Quản lý Dự án “Chăm sóc sk nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2”, Bộ Y tế kiêm Trưởng BM Quản lý và Kinh tế Dược Dược học TS PGS
2 Vũ Thị Thu Hương Nữ BM QL-KTD Phó Trưởng khoa Dược, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, BV E kiêm Phó Trưởng BM Quản lý và Kinh tế Dược Dược học TS  
3 Tăng Quốc Hùng Nam BM QL-KTD   Dược học ThS  
4 Trần Thị Thu Thư Nữ BM QL-KTD   Dược học ThS  
F KHOA RĂNG HÀM MẶT
1 Trịnh Đình Hải Nam BM Nha chu Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt kiêm Trưởng BM Nha chu Răng Hàm Mặt TS GS
2 Lương Ngọc Khuê Nam Khoa Răng Hàm Mặt Phó Chủ tịch Hội đồng y khoa quốc gia, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh không lây nhiễm Bộ Y tế kiêm Phó Trưởng khoa Răng Hàm Mặt Răng Hàm Mặt TS PGS
3 Trần Cao Bính Nam Khoa Răng Hàm Mặt Giám đốc BV Răng Hàm Mặt Trung ương HN kiêm Phó Trưởng khoa Răng Hàm Mặt Răng Hàm Mặt TS PGS
I BỘ MÔN NẮN CHỈNH RĂNG
1 Phạm Như Hải Nam Ban Giám hiệu Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng
Trưởng BM Nắn chỉnh răng
RHM TS PGS
2 Nguyễn Thị Thúy Nga Nữ BM Nắn chỉnh răng Khoa Nắn chỉnh răng, Bệnh viện RHM TW Hà Nội kiêm Phó Trưởng BM Nắn chỉnh răng Nắn chỉnh răng TS  
3 Võ Thị Thúy Hồng Nữ BM Nắn chỉnh răng Khoa Nắn chỉnh răng, Bệnh viện RHM TW Hà Nội kiêm Phó Trưởng BM Nắn chỉnh răng Nắn chỉnh răng TS  
4 Trương Thị Mai Anh Nữ BM Nắn chỉnh răng   Răng Hàm Mặt BSNT  
5 Nguyễn Anh Chi Nam BM Nắn chỉnh răng   Răng Hàm Mặt ThS  
6 Phạm Như Châu Phương Nữ BM Nắn chỉnh răng   Răng Hàm Mặt CN  
7 Võ Thị Minh Hảo Nữ BM Nắn chỉnh răng   Răng Hàm Mặt ThS  
II BỘ MÔN NHA CHU
1 Trịnh Đình Hải Nam BM Nha chu Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt kiêm Trưởng BM Nha chu Răng Hàm Mặt TS GS
2 Nguyễn Thị Hồng Minh Nữ BM Nha chu Trưởng Khoa Nha chu, Bệnh viện RHM TW Hà Nội kiêm Phó Trưởng BM Nha chu Nha chu TS PGS
3 Đỗ Trần Quang Anh Nam BM Nha chu   Răng Hàm Mặt BS  
4 Đỗ Thị Thu Hương Nữ BM Nha chu   Răng Hàm Mặt BSNT  
III BỘ MÔN CHỮA RĂNG NỘI NHA
1 Phạm Thị Thu Hiền Nữ BM Chữa răng nội nha Trưởng BM Chữa răng nội nha Răng Hàm Mặt TS PGS
2 Trần Thị Lan Anh Nữ BM Chữa răng nội nha Trưởng khoa Điều trị nội nha, BV Răng Hàm Mặt TW HN kiêm giữ chức vụ Phó Trưởng Bộ môn Chữa răng Nội nha Y học TS  
3 Nguyễn Thị Oanh Nữ BM Chữa răng nội nha   Răng Hàm Mặt ThS  
4 Trần Thị Ngọc Anh Nữ BM Chữa răng nội nha   Răng Hàm Mặt ThS.BSNT  
5 Đỗ Trọng Hiếu Nam BM Chữa răng nội nha   Răng Hàm Mặt ThS  
IV BỘ MÔN PHỤC HÌNH RĂNG
1 Lê Hưng Nam BM Phục hình răng Trưởng BM Phục hình răng Răng Hàm Mặt TS  
2 Chu Thị Quỳnh Hương Nữ BM Phục hình răng Trưởng khoa Phục hình răng, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW HN kiêm giữ chức vụ Phó Trưởng Bộ môn Phục hình răng Nha khoa TS  
3 Trần Hồng Vũ Nam BM Phục hình răng   Điều dưỡng  
4 Nguyễn Thị Hạnh Nữ BM Phục hình răng   Răng Hàm Mặt ThS  
5