Disable Preloader

Hội đồng Khoa học và Đào tạo

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC, ĐHQGHN NHIỆM KỲ 2021 - 2025

TT Họ và tên Chức vụ/ Đơn vị Chức danh
1 GS.TS Lê Ngọc Thành Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN Chủ tịch
2 PGS.TS Đinh Đoàn Long Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN Phó Chủ tịch
3 GS.TS Nguyễn Thanh Hải Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN ủy viên
4 PGS.TS Phạm Như Hải Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN ủy viên
5 PGS.TS Phạm Trung Kiên Giám đốc Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN ủy viên
6 GS.TS Trịnh Đình Hải Trưởng khoa Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN ủy viên
7 PGS.TS Lê Minh Kỳ Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN ủy viên
8 PGS.TS Lê Thị Luyến Trưởng Bộ môn Liên chuyên khoa, Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN ủy viên
9 TS. Nguyễn Thành Trung Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo và Công tác HSSV, Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN ủy viên
10 TS. Nguyễn Tuấn Sơn Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo CLGD, Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN ủy viên
11 PGS.TS Vũ Văn Du Phó Trưởng Bộ môn Sản, Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN;
Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung Ương
ủy viên
12 GS.TS Mai Trọng Khoa Trưởng Bộ môn Ưng thư và Y học hạt nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN;
Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai;
Nguyên Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ưng bướu, Bệnh viện Bạch Mai
ủy viên
13 GS.TS Nguyễn Quốc Kính Trưởng Bộ môn Gây mê Hồi sức tích cực Ngoại khoa, Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN;
Nguyên Giám đốc Trung tâm Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
ủy viên
14 PGS.TS Phạm Thế Hải Trưởng Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN ủy viên
15 PGS.TS Bùi Thanh Tùng Trưởng Bộ môn Dược lý, Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN ủy viên
16 TS. Vũ Ngọc Hà Phó Trưởng Phụ trách Bộ môn Y Dược cộng đồng và Y dự phòng, Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN ủy viên
17 PGS.TS Vũ Thị Thơm Trưởng Bộ môn Y Dược học cơ sở kiêm Trưởng phòng QLKH&HTPT, Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN ủy viên, thư ký
 
Quyết định chi tiết xin mời xem tại đây.

BÀI VIẾT KHÁC