Disable Preloader

Thống kê sản phẩm sở hữu trí tuệ/giải pháp hữu ích năm 2022

THỐNG KÊ SHTT/GPHI NĂM 2022
STT Ngày nộp đơn Đăng ký sáng chế Tên sáng chế Chủ đơn Tác giả Ngày tháng nộp đơn QĐ Văn bằng được cấp
Bằng SC Bằng GPHI Họ tên Đơn vị Số QĐ Ngày tháng Số văn bằng Số QĐ Ngày tháng
BẰNG GPHI NĂM 2022
1 2/4/2019   x Quy trình sản xuất chế phẩm cao chiết hỗ trợ tăng cường trí nhớ và chế phẩm cao chiết thu được từ quy trình này Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội Bùi Thanh Tùng và nhóm tác giả Bộ môn Dược lý Số đơn 2-2019-00105 2/4/2019 2854 Quyết định số 4472w/QĐ-SHTT 21/03/2022
2     25/09/2019   x Quy trình sản xuất phân đoạn giàu Flavonoit hữu ích trong điều trị đái tháo đường từ địa hoàng, hoài sơn, đường quy và hoàng kỳ Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội Đặng Thị Kim Thu và nhóm tác giả Bộ môn Dược lâm sàng Số đơn 2-2021-00466 25/09/2019 3037 Quyết định số 20543w/QĐ-SHTT 25/11/2022
BẰNG GPHI NĂM 2023
1 20/9/2023   x Quy trình sản xuất hỗn hợp cao chiết từ lá cây xấu hổ (Mimosa pudica linn.), lá cây giảo cổ lam (gynostemma pentaphyllum (thunb.) making) và lá cây sen (nelumbo nucifera gaertn.) dùng để điều trị bệnh rối loạn lipit máu và bệnh đái tháo đường, và hỗn hợp cao chiết thu được từ quy trình này Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội Bùi Thanh Tùng và Đặng Kim Thu Bộ môn Dược lý và Dược lâm sàng Số đơn 2- 2021-00468 09/07/2019 3369 Quyết định số 70457/QĐ-SHTT 20/9/2023
2 20/9/2023   x Quy trình điều chế hỗn hợp cao chiết từ cây nở ngày đất (gomphrena celosioides) và cây dây gắm (gnetummontanum) dùng để điều trị bệnh gút Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội Bùi Thanh Tùng và Đặng Kim Thu Bộ môn Dược lý và Dược lâm sàng Số đơn 2-2022-00178 20/05/2020 3368 Quyết định số 70455/QĐ-SHTT 20/9/2023
 

BÀI VIẾT KHÁC