Disable Preloader

BAN GIÁM HIỆU

HIỆU TRƯỞNG

GS.TS LÊ NGỌC THÀNH

HIỆU TRƯỞNG

Năm sinh: 1961
Học vị: Tiến sĩ
Chức danh: Giáo sư
Danh hiệu: Thầy thuốc Nhân dân
Ngành, chuyên ngành khoa học: Y học, Ngoại khoa

Chi tiết

PHÓ HIỆU TRƯỞNG