Disable Preloader

ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

Đồng chí PHẠM NHƯ HẢI

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY NHIỆM KỲ 2020-2025

Chức vụ khác: Phó Hiệu trưởng, Thành viên Hội đồng trường
Năm sinh: 1968
Học vị: Tiến sĩ
Chức danh: Phó giáo sư
Ngành, chuyên ngành: Răng Hàm Mặt

Chi tiết

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

ĐẢNG ỦY VIÊN