Disable Preloader

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

PGS.TS.NGƯT. ĐINH ĐOÀN LONG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Chức vụ khác: Phó Bí thư Đảng ủy, Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN

Năm sinh: 1972
Học vị: Tiến sĩ
Chức danh: Phó giáo sư
Ngành, chuyên ngành: Y sinh học Dược phẩm - Di truyền

Chi tiết

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG